دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


مدیر گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر رضا خسرو بیگی

 

 

1ـاطلاعات شخصي:

نام: رضا

نام خانوادگي: خسروبیگی

مرتبه علمي:‌ دانشیار

نام و نشاني محل كار: اسدآباد، بلوار شهید رضائیان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

پست الكترونيك : r.khosrobeigi@sjau.ac.ir

 

2- سوابق تحصيلي:

كارشناسي:جغرافیای انسانی، گرایش شهری و روستایی، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فردوسی مشهد

عنوان پایان نامه: سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی

دكتري:جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فردوسی مشهد

عنوان رساله: بررسی و تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی

 

3- سوابق شغلي و مديريتي:

– كارشناس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، 1391

 

4- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

– عضو كميته اجرايي همايش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390

 

5- داوري مجلات علمي:

– مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

– پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

– برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

 

6- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

– اقتصاد روستایی

 

7- دروس تدريس شده:

شهرنشيني و دگرگوني در نواحي روستايي، توسعه پايدار روستايي، روابط متقابل شهر و روستا، جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي، روش تحقیق در مطالعات روستایی، كارگاه برنامه ريزي روستايي، برنامه ريزي روستايي در نواحي مرزي و ويژه، مبانی جغرافیای روستایی، جغرافياي روستايي ايران

 

8- دوره های دانش افزایی:

 

9- افتخارات علمی:

 

10- مقالات علمي چاپ شده :

– عاملیت مکانی – فضایی موثر در میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی، مجله تحقیقات علوم کاربردی جغرافیا ، دانشگاه خوارزمی، 1392

– بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی،(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج)، مجله مکان(آمایش فضای جغرافیایی)، دانشگاه گرگان، 1392

 

11- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

– ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس- فازی، دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392

– بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعه موردی:شهرستان خنداب، استان مرکزی)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد 1392

 

12- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

– توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها(مطالعه موردی شهر جدید گلبهار) همایش ملی عمران و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، 1392

– الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1392

– راهبرد توسعه پایدار اقتصادی روستاها، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1392