دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر ابوذر رمضانی


به نام خدا

ابوذر رمضانی

استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

تلفن: 33117804 - 081داخلی 424

ایمیل: aramezani@sjau.ac.ir

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدارک تحصیلی

 • 1395 دکتری | مهندسی نقشه­برداری| گرایش سیستم اطلاعات مکانی| دانشگاه صنعتی مالک اشتر| تهران| ایران
 • 1390 | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران-نقشه برداری | گرایش GIS(سیستم های اطلاعات مکانی) | دانشکده نقشه برداری و ژئوماتیک | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | تهران | ایران
 • 1387 | کارشناسی | مهندسی نقشه برداری | دانشکده فنی مهندسی اراک | دانشگاه علم و صنعت ایران | تهران | ایران

سوابق علمی

سوابق اجرایی و تحقیقاتی

همکار در طرح " برآورد خطرپذيري سيلاب در استان همدان به جهت ارائه راهکارهاي پيشگيري، کاهش آثار و آمادگي (اقدامات بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت)"، اداره کل مدیریت بحران استانداری همدان.

مجری طرح " مدیریت و پایش محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور "، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی.

مجری طرح " Design and Implementation of A Spatial Model for Airport Service cars Management "، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی.

جوایز و افتخارات

 • مقاله برتر کنفرانس LBS 2018 و دریافت جایزه گرنت سفر از ESRI
 • دانش آموخته برتر دوره دکتری
 • رتبه 21 آزمون کارشناسی ارشد

فهرست انتشارات علمی

مجلات معتبر علمی(داخلی و خارجی)

 • Ramezani, A., Malek, M.R. & Mohammadi, N. "Optimizing airport service performance by spatial multi objective location allocation problem"Inf. Res. (2020). https://doi.org/10.1007/s41324-020-00351-9
 • Ramezani, A., Malek, M.R., “Developing a Spatial Methodology to Reduce the Vulnerability of Critical Infrastructures against Intelligent Air based Threats”, International journal of critical infrastructure protection, 23 (2018) 126–138, https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.10.001
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، مکانیابی و تخصیص سرویس­رسانهای فرودگاهی در قالب مسائل میانه و پوشش نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره دوم، شماره 1، مرداد ماه91، صفحه 44-35
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، هستی شناسی برای سایتهای فوتبال نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره ششم، شماره ،9شهریور ماه ،1394، صفحات 1-10
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، بهبود عملکرد حمل­ونقل فرودگاهی با بهینه­سازی عملکرد سرویس­رسانان بوسیله یک سیستم اطلاعات مکانی" نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل، سال دوازدهم، شماره سوم،پاییز ،1394، صفحه 209-218
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، بهینه سازی حرکت سرویس­رسانهای فرودگاهی در شرایط اضطراری دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره هفتم، بهار و تابستان ،1394، صفحه 5-16
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، " ارزیابی آسیب­پذیری شریانهای حیاتی در برابر سنجندههای صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین" ، مجله علمی ـ پژوهشی علوم و فناوریهای پدافند نوین، سال هفتم، شماره ،2تابستان 1395؛ ص 157-149
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "یک سیستم حامی تصمیم گیری فرودگاهی برای تخصیص لحظه ای خودروهای سرویس رسان" ، مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال پنجم، شماره ۴، زمستان ۹۶، ص ۴۱-۵۱
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، " بهینه­سازی پوشش سه بعدی فرستنده‌های گمراه‌کننده برد کوتاه با در نظر گرفتن توپوگرافی(مطالعه موردی: پهپادها)"، پاییز 99، مجله علمی ـ پژوهشی علوم و فناوریهای پدافند نوین.
 • ابوذر رمضانی "توسعه الگوی سه-بعدی برای برآورد توان صوتی در معابر شهری در چارچوب
  سامانه اطلاعات مکانی "، مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/ سال هفتم/ شماره /2پاييز و زمستان 98.
 • ابوذر رمضانی، کیهان خسروی فرد "مکان یابی مناطق بهينه توسعه پایدار فيزیکی با استفاده از منطق فازی (مطالعه مورد : شهر همدان)"نشریه علمی علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره نهم، شماره 4، خرداد ماه 1399، مقاله ترویجی.

مقالات کنفرانس‌های بین المللی و داخلی

 • Ramezani, A., Malek, M.R., “A Spatial Model Against Air based Terrorist Attacks”, Proceedings of the 13th International Conference on Location-Based Services, LBS 2016, 14-16 November 2016, Vienna, Austria.
 • Ramezani, A., Malek, M.R., “Improving the Performance of Airport Service Cars Using GIS”, Proceedings of the 13th International Conference on Location-Based Services, LBS 2016, 14-16 November 2016, Vienna, Austria.
 • Ramezani, A., Malek, M.R, “A Spatial model for misleading air based terrorist attacks”, AIAA AVIATION 2020 FORUM, 8 Jun 2020.
 • Ramezani, A., Malek, M.R., “A Multi-Objective Airport Service Cars Location/Allocation Problem with Spatiotemporal constraints”, Proceedings of the 14th International Conference on Location Based Services. Pages. 115 - 120. Publisher. ETH Zurich, Zurich, Switzerland, January 15-17, 2018.
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "بهبود مدیریت ترافیک سرویس­رسانها در فرودگاه در چارچوب یک سیستم اطلاعات مکانی"، همایش ملی ژئوماتیک 92، شفاهی
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه آسیب پذیریکنفرانس ملی فازی دانشگاه شهید بهشتی 89، شفاهی
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "سیستم اطلاعات مکانی همراه برای بهبود سرویس­رسانی در فرودگاه در کنگره موبایل ایران، دانشگاه صنعتی شریف 91، شفاهی
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "مدلسازی و تحلیل سه بعدی انتشار صوت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دی ماه 93، شفاهی
 • ابوذر رمضانی، محمدرضا ملک، "یک سیستم حامی تصمیم­گیری فرودگاهی برای تخصیص لحظه­ای خودروهای سرویس­رسان"، اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دی ماه 94، شفاهی
 • ابوذر رمضانی، حسین دانا، "استفاده از اینترنت اشیاء صنعتی در شهرهای هوشمند برمبنای بلاک‌چین
  برای ایجاد امنیت در ارتباطات" نخستین همایش بین‌المللی شهر هوشمند چالش‌ها و راهبردها، شیراز آبان 98.
 • ابوذر رمضانی، " تحلیل آسیبپذیری زیرساختها از جهت کسب اطلاعات سنجندهها در چارچوب سیستم
  اطلاعات مکانی "، دومین همایش ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی، تهران، 1398

استاد راهنمای کارشناسی ارشد

بهاره حامدی، " طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی تحت وب جهت مکان یابی و تخصیص باکس فیبر نوری (FAT) "

شهربانو حامدی، " طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی تحت وب جهت خدمات مخابراتی(مطالعه موردی: استعلام پوشش  FTTH)"

علیرضا بهرامی، " موانع گسترش SDIدر ایران و ارائه راهکارهاي عملی در خصوص پیاده- سازي SDIدر ایران "

استاد مشاور کارشناسی ارشد

فرزاد فروزانی، " طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بافت‌آگاه در شبکه توزیع برق "

محرم نقدی، "مدلسازی نحوه انتشار امواج آکوستیک برای یک دارایی"