دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

جغرافیا


جغرافیا که از جنبه بنیادی علم فضاشناسی و از جنبه کاربردی علم فضاسازی قلمداد می‌شود، مسئولیت مهمی جهت شناخت مسایل و ابعاد فضایی زندگی بشر و کمک به زیست بهتر انسان در مکان و فضا در راستای توسعه پایدار دارد. این رشته در مقطع کارشناسی در 6 گرایش آب‌وهواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و GIS دانشجو می‌پذیرد. در این رشته به طور کلی 136 واحد درسی ارایه می شود که شامل دروس پایه (80 واحد درسی، مشترک برای 6 گرایش رشته جغرافیا)، دروس تخصصی (34 واحد درسی مختص هر گرایش) و دروس عمومی (22 واحد درسی مشترک برای تمامی رشته ها) است.

گروه جغرافیا دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در سال 1392 با پذیرش دانشجو در رشته آب‌وهواشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه از سال 1395 بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تجمیع کلیه رشته‌های زیر مجموعه علوم جغرافیایی در مقطع کارشناسی، اقدام به پذیرش دانشجو در رشته جغرافیا با گرایش آب‌وهواشناسی نموده است.


برچسب ها: - جغرافیا