دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تماس با ما


 

شماره های تماس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر صادق خزل پور

رئیس  دانشگاه

33530304 -10

107 -121

2

دکتر حافظ مهدنژاد

مشاور و رییس دفتر ریاست

33530304 -10

120

3

حامد عبدکوند

دفتر ریاست و روابط عمومی

33530304 -10

121

4

دکتر مرتضی لطفی پارسا

مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33530304 -10

179

5

سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

33530304 -10

179

6

دکتر مهرداد رسولی

رییس اداره حراست

33530304 -10

110

7

هادی عبدکوند

مسئول گزینش کارکنان و رابط دبیرخانه هیأت امنا

33530304 -10

210

8

حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی

33530304 -10

113-119

9

کاووس عبدالهی فراهان

مسئول امور حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات

33530304 -10

114

10

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

33530304 -10

199

 حوزه معاونت اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر علی رضا نوروزی شرف

معاون اداری و مالی

33530304 -10

201

2

خدیجه زیوری قوی

دفتر معاونت اداری و مالی

33530304 -10

201

3

هادی عبدکوند

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی

33530304 -10

210

4

صادق شایسته

سرپرست مدیریت امور مالی

33530304 -10

220

5

رضا رجبی

سرپرست مديريت امور طرح و برنامه

33530304 -10

230

6

سید احمد امامی

مسئول امور عمومی - کارپرداز

33530304 -10

212

7

سمیه سلیمی متمایل

کارگزینی

33530304 -10

213

8

پیام رشتیانی

دبیرخانه - انبار

33530304 -10

140

9

اکبر نجاتی

کارشناس مسئول امور مالی

33530304 -10

222

10

الهام قهرمانی

کارشناس مسئول  امور مالی

33530304 -10

221

11

گلناز سلیمانی

کارشناس امور مالی

33530304 -10

223

12

فرشید شیخ محمدی

                     کارشناس طرح های عمرانی

33530304 -10

232

13

اصغر غلامی

کارشناس برنامه ریزی و بودجه

33530304 -10

231

      حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر احمد سام دلیری

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

33530304 -10

301

2

دکتر حافظ مهد نژاد

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33530304 -10

310

3

دکتر ابوذر رمضانی

سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری

33530304 -10

209

4

مریم بهرامی کارزار

رییس گروه آموزش های آزاد و مجازی

33530304 -10

315

5

دکتر احمد سام دلیری

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

33530304 -10

301

6

دکتر رضا خسروبیگی

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

33530304 -10

174

7

زهرا جلیلیان

کارشناس گروه کارآفرینی  و ارتباط با صنعت

33530304 -10

197

8

محمدرضا قهرمانی

بایگانی آموزش و فارغ التحصیلان

33530304 -10

310

9

شهرام مرسلی

کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

33530304 -10

313

10

محمد سلیمانی

کارشناس مسئول امور آموزشی

33530304 -10

314

11

محمدرضا قهرمانی

کارشناس مسئول امور آموزشی

33530304 -10

313

12

دکتر مهدی عبدالملکی

مدیر گروه شیمی

33530304 -10

360

13

دکتر پرویز الماسی

مدیر گروه کشاورزی

33530304 -10

178

14

دکتر سمیه رفعتی آلاشتی

مدیر گروه علوم انسانی

33530304 -10

180

15

مهندس وحید پور امین

مدیر گروه  فنی و مهندسی

33530304 -10

392

16

سعید قبادی

کارشناس کتابخانه مرکزی

33530304 -10

148

17

محمد مهدی جمهور

کارشناس مسئول امور پژوهشی

33530304 -10

301

                                                                                                  

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

33530304 -10

401

2

دکتر سید محمد حسینی

مدیر امور فرهنگی  و اجتماعی

33530304 -10

209

3

محمد مهدی مولوی

کارشناس  امور فرهنگی  واجتماعی

33530304 -10

224

4

فاطمه حسین آبادی

دفتر معاونت - کارشناس امور دانشجویی

33530304 -10

401

5

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور دانشجویی

33530304 -10

410

6

صدیقه زارعی

کارشناس مسئول مرکز مشاوره و سلامت

33530304 -10

412

7

دکتر مرتضی شاهمرادی

سرپرست اداره تربیت بدنی

33530304 -10

131

8

مسلم جمور

کارشناس مسئول امور خوابگاه های برادران

33530304 -10

411

9

رسول فراقان

کارشناس مسئول امور دانشجویی

33530304 -10

401

10

سمیّه علی میرزایی

امور تغذیه

33530304 -10

411

 اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

شیمی

33530304 -10

360

2

دکتر یونس حنیفه پور

شیمی

33530304 -10

362

3

دکتر مصطفی امیری

شیمی

33530304 -10

355

4

دکتر مرتضی شاهمرادی

علوم انسانی

33530304 -10

131

5

دکتر زهره مریانجی

علوم انسانی

33530304 -10

376

6

خانم دکتر سمیه رفعتی

علوم انسانی

33530304 -10

180

7

دکتر سید محمد حسینی

علوم انسانی

33530304 -10

153

8

دکتر حافظ مهد نژاد

علوم انسانی

33530304 -10

310

9

دکتر مهدی ترک شوند

علوم انسانی

33530304 -10

159

10

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

کشاورزی

33530304 -10

401

11

دکتر احمد سام دلیری

کشاورزی

33530304 -10

163

12

دکتر فرشاد محمدیان

کشاورزی

33530304 -10

 

13

دکتر پرویز الماسی

کشاورزی

33530304 -10

178

14

دکتر علیرضا نوروزی شرف

کشاورزی

33530304 -10

173

15

دکتر هاجر مریخ پور

کشاورزی

33530304 -10

376

16

مهندس سجاد شمشیری

کشاورزی

33530304 -10

-

17

مهندس مریم کاویانی

کشاورزی

33530304 -10

378

18

دکتر مهرداد رسولی

کشاورزی

33530304 -10

110

19

دکتر مرتضی لطفی پارسا

فنی و مهندسی

33530304 -10

179

20

مهندس وحید پور امین

فنی و مهندسی

33530304 -10

392

21

مهندس نسیبه پوطی

فنی و مهندسی

33530304 -10

162

22

مهندس الهام علیقارداش

فنی و مهندسی

33530304 -10

392

23

دکتر ابوذر رمضانی

فنی و مهندسی

33530304 -10

390

24

مهندس مسلم درویشی

فنی و مهندسی

33530304 -10

390

25

دکتر ابراهیم فهلی

علوم تربیتی

33530304 -10

131

آدرس: شهرستان اسدآباد – بلوار حاج آقا حمزه ای – بلوار شهید رضائیان  - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی       

کد پستی دانشگاه: 6541853096

شناسه ملی:  14003183759

کد اقتصادی:  411417835686 

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081

شماره تلفنخانه دانشگاه:10-33530304

شماره فکس دبیرخانه دانشگاه: 33117803

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه: 33117801

شماره فکس حراست دانشگاه: 33117806

 


برچسب ها: - شماره تلفن