دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بازدید رییس دانشگاه از جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی گروه شیمیدکتر مرادی مخلص به صورت سرزده از جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی گروه شیمی بازدید کردند

روز چهارشنبه؛ 13 اسفندماه سال جاری، دکتر مرادی مخلص؛ رییس محترم دانشگاه به همراه دکتر شهبازی؛ مدیر محترم امور پژوهش و فناوری با حضور در جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی گروه شیمی، ضمن ولی نعمت خواندن دانشجویان ارجمند و آرزوی رفع بیماری کرونا در جهت حضور دانشجو و ایجاد شور و نشاط در محیط دانشگاه، در خصوص کیفیت برگزاری کلاس ها و ارائه پایان نامه ها در این دوران با اساتید گروه شیمی دانشگاه گفت و گو کردند.


تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۱۲ | دفعات بازدید: ۳۷۹ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر