دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر حبیب شهبازی


مشخصات عمومی

نام :حبیب

نام خانوادگی: شهبازی

پست الکترونیکی:hashahbazi@ut.ac.ir

 

 صفحه googlescholar

 صفحه researchgate

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

سوابق تحصیلی

پايه تحصيلی

رشته تحصيلی

گرایش

محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی

اقتصاد کشاورزی

-

دانشگاه تهران

1384

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی

مدیریت و بازاریابی

دانشگاه تهران

1386

دکتری

اقتصاد کشاورزی

مدیریت و تولید

دانشگاه تهران

1391

 

کتاب‌های منتشرشده

ردیف

نام کتاب 

تألیف

ترجمه

ویراستاری

انتشارات 

سال 

1

قیمت محصولات کشاورزی

 

 

انتشارات دانشگاه تهران

1388

2

مبانی مدیریت تجاری مزرعه (چاپ اول)

 

 

نشر سیمین

1389

3

اقتصادسنجی

 

 

نشر سیمین

1392

4

راهنمای مسائل اقتصاسنجی

 

 

نشر سیمین

1392

5

مبانی مدیریت تجاری مزرعه (چاپ دوم)

 

 

نشر سیمین

1392

6

بهینه‌سازی در مسائل اقتصادی و مالی

 

 

نشر سیمین

1392

7

اقتصاد تولید

 

 

انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

1394

8

اقتصامهندسی

 

 

انتشارات الوند پویان

1394

9

Beta Coefficient: Theory and Practice

 

 

انتشارات الوند پویان

1395

10

مطالعات کالایی: دامی و آبزی

 

 

انشارات موسسه پژوهشها

1395

 

 

مقالات منتشر‌شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان نشریه

کشور محل چاپ

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

1

Evaluating the Advertising Effect on Qard Hasan Demand Deposits in Iranian Governmental Banks

American-Eurasian  Journal of Agricultural & Environmental Science

پاکستان

 

2008

2

بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران

پژوهش‌های اقتصادی

ایران

1387

 

3

بررسی روابط تولیدی در فرآیند بازاریابی محصولات کشاورزی ایران(مطالعه موردی صنایع دام و طیور)

علوم كشاورزي وصنايع غذايي

ایران

1386

1

4

الگوی اقتصادی حاشیة بازاریابی گوشت قرمز در ایران

علوم كشاورزي ايران

ایران

1388

 

5

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

علوم كشاورزي و صنايع غذايي

ایران

1388

 

6

بررسي حاشية بازاریابي گوشت قرمز و عوامل موثر بر آن در ايران

اقتصاد کشاورزی

ایران

1387

 

7

بررسی قدرت بازاری در زنجیرة بازاریابی گوشت قرمز ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه

ایران

1387

 

8

بررسی بازده به مقیاس در باغات انگور استان قزوین

اقتصاد کشاورزی

ایران

1387

 

9

Corn Import Demand Model in Iran; Political Factors Application

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science

پاکستان

 

2008

10

برآورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصاردر صنعت تولید شیر ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه

ایران

1388

 

11

Econometric Estimates of Scale Economies in Iranian Agriculture(Case Study : Three Khorasan Provinces)

World Applied Sciences Journal

اانگلستان

 

2008

12

The Farm-Retail Price Transmission Elasticity of Iran’s Beef Sector

MIBES Transactions Journal

یونان

 

2009

13

Determining suitable cane sugar utilization system using Total Factor Productivity (TFP)

Journal of Agricultural Science and Technology

ایران

 

2010

14

پيش‌بيني تقاضاي پول در ايران در افق 1404

پژوهشنامة اقتصادي

ایران

1389

 

15

برآورد تابع تقاضاي AIDADS

علوم وصنايع غذايي كشاورزي

ایران

1389

 

16

A Model of Iran’s Farm-Retail Marketing Margin for Beef

Journal of Agricultural Science and Technology

ایران

 

2010

17

برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هکمن

تحقيقات اقتصاد كشاورزي

ایران

1388

 

18

ارزیابی ثبات شاخص‌های مزیت RCA، RSCA، MICHAELY، SAI، TEI و LQ خرمای ایران

دانش کشاورزی پایدار

ایران

1388

 

19

برآورد قيمت واقعي آب در توليد گندم و جو: رهيافت تابع توليد

دانش کشاورزی پایدار

ایران

1388

 

20

اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری در تولید گندم آبی کشور

علوم کشاورزی ایران

ایران

1389

 

21

تعيين بازده تنوع در كاشت گندم و جو

مجله اقتصاد کشاورزی ایران

ایران

1389

 

22

بررسي محدوديت بودجه پنبه‌كارن در استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي: رهيافت تابع توليد غيرمستقيم

علوم کشاورزی ایران

ایران

1389

 

23

برآورد ارزش اکوتوریستی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط: مطالعه موردی غار سهولان مهاباد

مجله جغرافیا و توسعه

ایران

1390

 

24

بررسی نقش تحقیقات در رفع شکاف عرضه و تقاضا بخش کشاورزی

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

ایران

1392

 

25

برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

ایران

1393

 

26

برآورد سطح بهینه تحقیقات کشاورزی ایران

مجله تحقیقات  اقتصاد و توسعه کشاورزی

ایران

1393

 

27

بررسی اثر سیاست‌های حمایت از تولید‌کنندگان بخش دام و طیور بر توسعه تقاضا

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

ایران

1395

 

28

بررسی اثر تحقیقات بر بهره‌وری بخش کشاورزی: مطالعه اثر سرزیزه‌ها

نشریه مدیریت بهره‌وری

ایران

1394

 

29

بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

ایران

1393

 

30

Exante Imapct Study on the Menarid Rageland Rehabiliation Project in Iran

International Journal of Agricultural Management and Development

ایران

1394

 

31

بررسی بودجه بهینه تبلیغات عمومی شیر ایران

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

ایران

1394

 

32

اندازه گیری قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنعت شیر کشور

اقتصاد کشاورزی

ایران

1395

 

33

ارزش اکو توریستی روستای هدف گردشگری ملهمدره شهرستان اسد آباد همدان

فصلنامه انسان و محیط زیست

ایران

1395

 

34

بررسی اثر سیاست حمایت یارانه ای از نهاده ها بر بهره وری کل

اقتصاد و توسعه کشاورزی

ایران

1395

 

35

Barley productivity decomposition: comparison of TT, GI, MGI, and GTTI approaches

International Journal of Agricultural Management and Development

ایران

1396

 

36

Valuing Recreational Benefits in an Aquatic ecosystem Area with CVM: Case of ShirinSou wetland

International Journal of Agricultural Management and Development

ایران

1395

 

37

An Analysis of the Transformational Leadership Theory

Journal of fundamental and applied science

 

 

2016

38

بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید برنج در استان‌‌‌های مختلف: کاربرد تابع تجزیه‌پذیر مرزی تصادفی

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

ایران

1395

 

39

Ex-ante Impact Study of MENARID Economic and Environmental Policy (Case Study: an irrigation water supply project in Iran)

 

 

Journal of hydrosciences and environment (JHE)

ایران

1395

 

40

R&D Optimal Expenditures Evaluation and Prediction

Ambient Science

هند

 

2016

41

اثر تبلیغات عمومی فرآورده‌های لبنی بر تعادل بازارهای چندگانه

اقتصاد کشاورزی

ایران

1395

 

42

بهره‌وری سبز اقتصاد ایران: رویکر زیست محیطی

پایداری، توسعه و محیط زیست

ایران

1396

 

43

تحلیل ارتباطات بین متغیرهای فضایی در دشت خانمیرزا: مقایسه کارایی الگوی رگرسیون وزنی جغرافیایی و الگوی حداقل مربعات معمولی

جغرافیا و توسعه

ایران

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان نشریه

کشور محل چاپ

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

1

Modeling the Marginal Revenue of Water in Certain Iranian Provinces

هفتمین کنفرانس كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

2

بررسي اثر رشد اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران

چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران« دولت و عدالت اقتصادي: ديدگاه‌ها، روشها و عملكردها»

ایران

1386

 

3

تعيين اولويت كشت محصولات با توجه به محدوديت منابع آبي

اولين همايش سازگاري با كم آبي

ایران

1386

 

4

The Farm-Retail Price Transmission Elasticity of Iran’s Beef Sector

MIBES Conference

یونان

 

2008

5

الگوسازي درآمد نهايي آب در توليد محصول پنبه (مطالعه موردي استان‌هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي)

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

6

برآورد تقاضا در سطح مزرعه در فرآيند بازاريابي گوشت قرمز ايران

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

7

چشم‌انداز قيمت صادراتي و وارداتي چاي در ايران

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

8

الگوي تقاضای واردات چای ایران: بررسي سياست‌هاي دولت

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

9

تعيين بازده تنوع در كاشت گندم و جو در خراسان شمالي، جنوبي و رضوي

هفتمین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران

ایران

1388

 

10

تحلیل الگوی رفتار قیمتی اضافه‌بها در صنعت تولید مواد پروتئینی ایران

اولین همایش ملی کاهش قیمت تمام شده

ایران

1389

 

11

Price Risk Modeling in Iran's Meat Industry

Advances in Global Bossiness Research Conference

مالزی

 

2010

12

بررسی الگوی اقتصادی کسری حساب جاری در ایران

دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

ایران

1390

 

13

بررسی چارچوب‌های ارزیابی زیست‌محیطی در کشاورزی پایدار

اولین همایش کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

ایران

1389

 

14

بررسی اثر سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تولید برنج در دوران برنامه‌های توسعه اقتصادی

پانزدهمین همایش ملی برنج

ایران

1389

 

15

Productivity and Technical Changes: Modified General Index, Generalized Modified Index and General Time Trend Index

GBRS – Global Business Research Symposium

لهستان

 

2013

16

مطالعه اثر سیاست یارانه نهاده بر آلودگی محیط زیست

سومین کنفرانس بین‌اللملی علوم رفتاری

ایران

1392

 

17

Iran's Agricultural subsectors technical change bias

International Conference on Economics, Accounting, Management, Social science

لهستان

 

2014

18

بررسی رابطه بلندمدت قیمت خرده‌فروشی و عمده فروشی در بازار گوشت مرغ

اولین کنفرانس بین‌الملی اقتصاد و مدیریت

ایران

1393

 

19

مفایسه کارایی شبکه توزیع مرغ در کشور قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها

اولین کنفرانس بین‌الملی اقتصاد و مدیریت

ایران

1393

 

20

تعیین مقدار استفاده از آب در تولید جو (مطالعه موردی استان قزوین)

اولین همایش ملی آب، انسان و زمین

ایران

1393

 

21

Evaluating of water pollution and economic growth relation in Iran: Application of environmental Kuznets model

International Conference on Economics, Accounting, Management, Social science

اسپانیا

 

2015

22

Ex-ante Impact Study on the MENARID Vermi-Compost Production Project in Iran

Computational Methods  In Experimental Economic

لهستان

 

2015

23

Socio-Economic Evaluating of Water Supply Policies

Computational Methods  In Experimental Economic

لهستان

 

2016

24

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در غرب استان مازنداران

اولین همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت

ایران

1395

 

25

تقاضای بیمه ی عمر در استان گیلان

چهارمین کنفرانس بین الملیی پژوهش های کاربردی در اقتصاد و مدیریت

ایران

1395

 

26

بررسی الگوی کالاهای مصرفی خانوارهای شهری در ایران با رویکرد پویاییی کشش درآمدی

اولین کنفرانس ملی سحابدار، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

ایران

1396

 

 

 

طرح‌های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

طرح قرارداد

سال

درون دانشگاهی

برون دانشگاهی

1

الگوي حاشية بازاريابي گوشت گاو در ايران

قطب علمی مطالعات استراتژیک توسعه بخش کشاورزی

1387

 

2

بررسي ساختار بازار گوشت گوسفند در ايران

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

1387

 

3

طرح تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

1389

 

4

تدوین شاخص حمایت از تولید کننده بخش کشاورزی

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

1389

 

5

Exante Impact Study On MENARID Intervention

ICARDA-GEF-UN

2014

 

6

آسیب شناسی و مطالعات مقدماتی و بررسی تجارب مرتبط با سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی کشور

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

1394

 

7

ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی ایران

سازمان تحقیقا، ترویج و آموزش کشاورزی

1393

 

 

سوابق اجرایی

رديف

عنوان اجرایی

مکان

سال

شماره ابلاغ  و توضیحات

1

مشاور

معاونت برنامه‌ریزی استانداری

1389

استان گیلان

2

مسئول دبیرخانه

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی

1388

 

3

مدیرگروه اقتصادکشاورزی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392/8/1

10/1011

4

سرپرست امور دانشجویی دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392/10/15

1147/ص

5

سرپرست کمیته انضباطی  بدوی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392/10/15

عضویت حقوقی

6

نماینده ریاست دانشگاه در کمیته ترفیع اعضای هیئت علمی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

16/3/1394

10/1232

7

عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1/2/1393

10/1084

8

عضو شورای دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1393/10/30

عضویت حقوقی

9

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392/8/1

عضویت حقوقی

10

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1392/8/1

عضویت حقوقی

11

عضو هیئت علمی و ریاست پنل گروه اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

31/3/1393

رشت

12

عضو هیئت علمی

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی

1388

دانشگاه تهران

13

عضو هیئت داوران

اولین همایش ملی مدیریت زمین در ایران

1/2/1394

54/033/2293

14

عضو هیئت داوران

فصلنامه  علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه

 

وزرات جهاد کشاورزی

15

عضو هیئت داوران

مجله  علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی ایران

 

انجمن اقتصاد کشاورزی

16

عضو هیئت داوران

مجله علمی پژوهشی  تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی

 

دانشگاه تهران

17

عضو هیئت داوران

مجله  علمی پژوهشی تعاون

 

دانشگاه تهران

18

عضو هیئت داوران

مجله علمی پژوهشی علمی پژوهشی راهبرد

 

مرکز تحقیقات استراتژیک

19

عضو هیئت داوران

مجله علمی پژوهشی  روستا و توسعه

 

وزرات جهاد کشاورزی

20

هضو هیئت علمی

2nd International Conference on Economics, Accounting, Management, Social science

11-Dec-14

Poland

21

عضو هیئت علمی

4th International Conference on Economics, Accounting, Management, Social science

14-Apr-15

Spain

22

عضو هیئت علمی و ریاست پنل گروه اقتصاد

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت کشاورزی

31/4/1394

منطقه آزاد انزلی

23

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

از 1/7/94

تا کنون

24

member of the Scientific Committee and a reviewer of the scientific journal

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management

2016-18

Poland

25

عضو هیئت علمی

2nd Computational Methods  In Experimental Economic

2016-11-31

Poland

26

سرپرست پژوهشی و فناوری

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1/8/1395

تاکنون

27

عضو شورای فناوری

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

1/8/1395

عضویت حقوقی

28

عضو هیئت رئیسه و دبیر

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

15/10/1394

عضویت حقوقی

29

عضو و دبیر شورای توسعه پایدار

فرمانداری شهرستان اسد آباد

15/1/1394

تاکنون