دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با پذیرش دانشجو در رشته های ذیل در دوره های روزانه و شبانه در حال فعالیت می باشد :
*مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
* مهندسی فضای سبز
* مهندسی کشاورزی - تولیدات گیاهان دارویی و زینتی

  • زمان ایجاد : 3 فروردين 1393 - 6:38ب.ظ03
  • پیوندهای مفید