برنامه سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

محل سخنرانی

ساعت برگزاری

تاریخ

موضوع سخنرانی

ارائه دهنده

ردیف

ساختمان شماره 2

13

24/9/93

مولکولار سوئیچ

دکتر گودرزی افشار

1

ساختمان شماره 2

13

23/9/93

مایعات یونی

دکتر موسوی زارع

2

ساختمان شماره 2

14

16/9/93

بررسی اثرسیاست های حمایت از مصرف کنندگان در توسعه تقاضا در زیر بخش دام و طیور

دکتر شهبازی

3

ساختمان شماره 2

10

23/9/93

تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصول برنجاستان مازندران

دکتر سام دلیری

4

ساختمان شماره 2

8

25/9/93

تغییر اقلیم:چالش قرن 21

دکتر مریانجی

5

ساختمان شماره 2

14

25/9/93

شرایط تشکیل طوفان های حاره ای

دکتر رفعتی

6

ساختمان شماره 2

8

24/9/93

تعیین نوع محصولات کشاورزی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی و داده های سنجنده های ماهواره ای اسپات و استر

مهندس درویشی

7

ساختمان شماره 2

16

23/9/93

ارائه متدولوژی جدید تدوین راهبرد مدیریت دانش در سازمان ها با رویکرد فرایندی بر اساس مدل سه شاخکی مدیریت دانش

مهندس پوطی

8

ساختمان شماره 2

30/14

24/9/93

محاسبات ابری

مهندس علی قارداش

9

ساختمان شماره 2

11

26/9/93

سند راهبردی دانشگاه

دکتر اعظمی

10

ساختمان شماره 2

13

25/9/93

پیش بینی و مدلسازی حرکت کادمیم و نیکل در خاک با استفاده از برنامه phreeqc

دکتر مریخ پور

11

ساختمان شماره 2

14

23/9/93

روش های تشخیص انسان از ماشین در محیط اینترنت

مهندس آبرفت

12

کلاس301

11

24/9/93

بونسای و تولید گیاهان مینیاتوری

دکتر الماسی

13

کلاس314

8

23/9/93

اثر دو عنصر شیمیایی بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و تغییر آندومیک در گل بریده لیلیلیوم

مهندس کاویانی

14

کلاس301

10

25/9/93

با مشارکتی راهی به سوی گسترش کشاورزی در شهر

مهندس شمشیری

15

ساختمان شماره 2

10

25/9/93

معرفی تولید محتوای الکترونیکی در حوزه elearning

مهندس مرادی مخلص

16

ساختمان شماره 2

14

26/9/93

بررسی تعاملات در حوزه LMS

دکتر صالحی

17

کلاس 314

30/11

24/9/93

سکه های دوره ساسانی و تحول آن در دوره اسلامی

دکتر فیضی سخا

18

کلاس 313

15

25/9/93

ریشه های چند جمله ای های درجه 3

دکتر مرتضی لطفی پارسا

19

  • زمان ایجاد : 15 آذر 1393 - 2:02ب.ظ15
  • پیوندهای مفید