اطلاعیه گرنت پژوهشی 94

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند که متقاضیان دریافت گرنت پژوهشی سال 1394، به منظور امتیازدهی جهت دریافت گرنت، حداکثر تا تاریخ 94/06/15 فرصت دارند کلیه مستندات علمی و پژوهشی خود از بدو شروع به کار در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی را به دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند. لازم به ذکر است که دریافت گرنت پژوهشی سال 1394 پس از تسویه مالی گرنت سال 1393 صورت می پذیرد.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

  • زمان ایجاد : 3 مرداد 1394 - 8:58ق.ظ03
  • پیوندهای مفید