اطلاعیه دوم دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان

موضوع: پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز کارشناسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد(بدون شرکت در آزمون ورودی)

 

به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان (دانشجویان ده درصد برتر از نظر معدل کل در مجموع دانشجویان ورودی رشته خود) ورودی نیمسال دوم90 و اول91 که حداکثر در مدت 8 نیمسال تحصیلی فارغ‌التحصیل شده و یا در تابستان 95 فارغ‌التحصیل خواهند شد، می‌رساند:

دانشگاه سید جمال‌الدین‌اسدآبادی بر اساس "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77948/21 مورخ 5/5/1393 و ابلاغیه آن به شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394" از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته شیمی ورودی 92-91 دانشگاه‌های دولتی و واجد شرایط، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

مدارك لازم:

1.       یک نسخه تصویر شناسنامه

2.       یک نسخه تصویر کارت ملی (پشت و رو)

3.       دوقطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات متقاضی در پشت آنها

4.        کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)

5.       دو نسخه فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی که به تأیید مدیر کل آموزش دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد

6.       دو نسخه فرم درخواست

 

 آخرین مهلت ارسال مدارک:   31 خرداد ماه 1395

نکات مهم

ü      مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه سیدجمال الدین اسدآبادی ﻫﻴﭻ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ü      مبلغ واریز شده و ﻣﺪارك ارسال شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.

ü      لازم به ذکر است در خصوص ضوابط پذیرش و اعلام نتایج نهائی، آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارتی ملاک عمل می‌باشند.

ü      پذیرش اولیه از طریق سایت دانشگاه(http://sjau.ac.ir/) اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید.

نحوه ارسال مدارک:

ü      دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه سیدجمال الدین اسدآبادی می‌توانند مدارک خود را از تاریخ 31 خرداد ماه 1395 الی بیستم اسفند ماه 1394 به دفتر معاونت آموزشی- دفتر هدایت استعدادهای درخشان تحویل دهند.

ü      متقاضیان سایر دانشگاه‌ها، مدارک خود را حداکثر تا تاریخ تاریخ 31 خرداد ماه 1395از طریق پست پیشتاز به آدرس "همدان، اسدآباد، ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی6541835583 دفتر هدایت استعدادهای درخشان" ارسال نمایند.

 

  • زمان ایجاد : 7 خرداد 1395 - 10:46ق.ظ07
  • پیوندهای مفید