معرفی دانشکده

دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در حال حاضر با پذیرش دانشجو در رشته های های زیر در دوره های روزانه و شبانه در مقطع تحصیلی کارشناسی یکی از دانشکده های فعال این دانشگاه می باشد .

* مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

* مهندسی فناوری اطلاعات

* مهندسی عمران - نقشه برداری

اخبار دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در حال حاضر با پذیرش دانشجو در رشته های های زیر در دوره های روزانه و شبانه در مقطع تحصیلی کارشناسی یکی از دانشکده های فعال این دانشگاه می باشد .

* مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

* مهندسی فناوری اطلاعات

* مهندسی عمران - نقشه برداری

  • زمان ایجاد : 3 فروردين 1393 - 5:56ب.ظ03
  • پیوندهای مفید