معرفی دانشکده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با پذیرش دانشجو در رشته های ذیل در دوره های روزانه و شبانه در حال فعالیت می باشد :

*مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
* مهندسی فضای سبز
* مهندسی کشاورزی - تولید گیاهان دارویی و معطر

اخبار دانشکده

تمدید مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی و فضای سبز دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

آگهی مناقصه عمومی (تمدید) 

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در شهرستان اسدآباد

 در نظر دارد در سال 1393حفاظت فیزیکی و فضای سبز دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای خدماتی که مایل به شرکت در مناقصه هستند می توانند برای اطلاع از نحوه شرکت در مناقصه، دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور اداری و قراردادهای دانشگاه  مراجعه فرمایند.

 • زمان ایجاد : 24 شهريور 1393 - 11:55ق.ظ24
 • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با پذیرش دانشجو در رشته های ذیل در دوره های روزانه و شبانه در حال فعالیت می باشد :
  *مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
  * مهندسی فضای سبز
  * مهندسی کشاورزی - تولیدات گیاهان دارویی و زینتی

 • زمان ایجاد : 3 فروردين 1393 - 6:38ب.ظ03
 • پیوندهای مفید