معرفی دانشکده

دانشکده علوم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در حال حاضر با پذیرش دانشجو در رشته های های زیر در دوره های روزانه و شبانه در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد یکی از دانشکده های فعال این دانشگاه می باشد .

* کارشناسی شیمی - فناوری اطلاعات
* کارشناسی ارشد شیمی - شیمی معدنی

اخبار دانشکده

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در حال حاضر با پذیرش دانشجو در رشته های های زیر در دوره های روزانه و شبانه در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد یکی از دانشکده های فعال این دانشگاه می باشد .
* کارشناسی شیمی - فناوری اطلاعات
* کارشناسی ارشد شیمی - شیمی معدنی

  • زمان ایجاد : 3 فروردين 1393 - 7:12ب.ظ03
  • پیوندهای مفید