مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

 مهندس هادی عبدکوند

 

پست الکترونیکی : abdkavand@sjau.ac.ir

تلفن : 33117802-081

دورنگار: 33117801-081

آدرس : اسدآباد - ابتدای خیابان امام خمینی - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی-دفتر ریاست

 

 

 

 

 • زمان ایجاد : 23 ارديبهشت 1393 - 7:52ب.ظ23
 • برخی از وظایف این بخش

   ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحد های متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها

  تهیه پیش نویس و تهیه و ثبت و ارسال نامه ها،دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره

  دعوت افراد جهت تشکیل کمیسیون ها و جلسات

  اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه

  همکاری در بروز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

  عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها و .....و نگهداری سوابق آن ها

        رسیدگی به امورمربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات وآمار کلیه امور دانشگاه

 • زمان ایجاد : 29 فروردين 1393 - 8:37ب.ظ29
 • پیوندهای مفید