معرفی معاونت

جعفر امیری پریان
دکترای تخصصی / مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
تلفن : 33117802-081
فکس : 33117801-081
ایمیل: amiriparian@gmail.com
آدرس :شهرستان اسدآباد - بلوار شهید رضائیان - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - معاونت اداری و مالی دانشگاه

 

اخبار معاونت اداری مالی

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی دانشگاه
شرح وظایف :
  همكاري با معاون اداري-مالي در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.
  • زمان ایجاد : 6 بهمن 1392 - 5:03ب.ظ06
  • پیوندهای مفید