دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

15 خرداد؛ سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) وسالگرد شهدای قیام خونین 15 خرداد تسلیت باخرداد؛ سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) وسالگرد شهدای قیام خونین 15 خرداد تسلیت با

  خرداد؛ سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) وسالگرد شهدای قیام خونین 15 خرداد تسلیت با


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۱۴:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۸۶۹ بازدید
نظراتثبت نظر