دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

14خرداد؛ سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد.14خرداد؛ سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد.

14خرداد؛ سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۳ | دفعات بازدید: ۱۲۷۵ بازدید
نظراتثبت نظر