دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز جام رمضان شهرستان اسدآباد توسط کارکنان دانشگاهتجلیل از تیم تنیس روی میز دانشگاه به مناسبت کسب مقام اول مسابقات جام رمضان شهرستان اسد آباد

به مناسبت کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز جام رمضان شهرستان اسدآباد توسط کارکنان دانشگاه، جناب آقای دکتر گودرزی افشار معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از تیم تنیس روی میز دانشگاه تجلیل بعمل آوردند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳:۰۴ | دفعات بازدید: ۲۲۴۶ بازدید
نظراتثبت نظر