دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

کسب رتبه اول شهرستان توسط کارکنان دانشگاه در مسابقات پینگ پنگ جام فجرکسب رتبه اول شهرستان توسط کارکنان دانشگاه در مسابقات پینگ پنگ جام فجر

کسب رتبه اول شهرستان توسط کارکنان دانشگاه در مسابقات پینگ پنگ جام فجر - اعضای تیم: آقایان دکتر حسین مرادی مخلص، رضا رجبی، صادق شایسته و کریم حمیدی

در بخش انفرادی نیز آقای دکتر حسین مرادی مخلص رتبه اول و آقای رضا رجبی رتبه سوم شهرستان را کسب نمودند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۶:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۳۱۲ بازدید
نظراتثبت نظر