دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه ملی و دولتی سید جمال الدین اسد آبادی در رشته های مهندسی اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و بدون پرداخت شهریه در سال تحصیلی 1401پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه ملی و دولتی سید جمال الدین اسد آبادی در رشته های مهندسی اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و بدون پرداخت شهریه در سال تحصیلی 1401...

پذیرش دانشجو بدون آزمون
دانشگاه ملی و دولتی سید جمال الدین اسد آبادی در رشته های مهندسی اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی و مهندسی فضای سبز صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و بدون پرداخت شهریه در سال تحصیلی 1401 دانشجو می‌پذیرد:
جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش
www.sanjesh.org
مراجعه فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه www.sjau.ac.ir مراجعه و یا با شماره همراه 09185229908 تماس حاصل فرمایید
دانشکده علوم کشاورزی دارای رشته های:
1. مهندسی اقتصاد کشاورزی دوره روزانه
وزارت جهاد کشاورزی، ادارات کل تابع آن و سازمان تحقیقات
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بانک‌ها، بویژه بانک کشاورزی
2. علوم و مهندسی باغبانی دوره روزانه
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و ادارات کل تابع آن
مراکز تحقیقات کشاورزی و هنرستانهای کشاورزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس بانک کشاورزی............

3. مهندسی فضای سبز دوره روزانه
طراح، مدیر ناظر و مجری فضای سبز در شهرداریها و موسسات خصوصی
به عنوان مربی هنرستان های کشاورزی
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها
مجری امور تحقیقات وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و سازمان محیط زیست
برخی مزایای دیگر:
1.ثبت نام بدون آزمون
2.تحصیل رایگان توام با تسهیلات مالی و وام دانشجویی
3.ارائه تسهیلات دانشجویی (خوابگاه و غذا)


تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴:۰۵ | دفعات بازدید: ۲۷۰ بازدید

برچسب ها: - بدون آزموننظراتثبت نظر