دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ورود تخصصی اعضای هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به حوزه صنعت شهرستان اسدآباددر راستای حرکت به سوی دانشگاه جامع محور و کارآفرین این مهم صورت پذیرفت

پیرو جلسه مورخ 14 آبان ماه رییس محترم دانشگاه با نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان همدان، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص ماموریت دانشگاه ها به عنوان دانشگاه جامع محور و کارآفرین، پس از گذشت یک دهه از سن دانشگاه، برای اولین بار روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه سال جاری، جمع کثیری از اعضای هیأت علمی دانشگاه به صورت رسمی فعالیت خود را در جهت تاثیر گذاری بر روی صنعت شهرستان اسدآباد آغاز کردند و در شهرک صنعتی شهرستان اسدآباد حضور یافتند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه در این بازدید ضمن برگزاری جلسات مستقیم با مدیران و کارکنان کارگاه ها، شرکت ها و کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی، از نزدیک با فرآیند امور، مشکلات و مسائل آنها آشنا شدند.

در این جلسات مقرر گردید اعضای هیأت علمی و افراد صاحب نظر در حوزه های مرتبط، علاوه بر ارتباط مستمر با این شرکت ها طرح های پژوهشی کاربردی در جهت ارتقاء سطح فعالیتهای این شرکت ها را ارائه نمایند. لازم به ذکر است این بازدید در راستای شناسایی نقاط ضعف و پتانسیل های صنعتی شهرستان اسدآباد با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه صورت پذیرفت.

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بر آن است با همکاری مجموعه صنعتی، کشاورزی و معادن موجود در شهرستان اسدآباد، در آینده ای نه چندان دور نسبت به راه اندازی شرکت های دانش بنیان اقدام نماید و بستر اشتغال جوانان و توسعه پایدار شهرستان اسدآباد را فراهم نماید.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵:۰۸ | دفعات بازدید: ۸۳۸ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر