دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر (( علیه السلام ))هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر (( علیه السلام )) تسلیت باد


نظراتثبت نظر