دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

هشتم ربیع الاول سالروزشهادت مظلومانه شمع هدایت و یازدهمین بحر کرامت، امام حسن عسکری (ع) تسلیت بادهشتم ربیع الاول سالروزشهادت مظلومانه شمع هدایت و یازدهمین بحر کرامت، امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد


نظراتثبت نظر