دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نشست رییس دانشگاه با سرپرست های خوابگاه های دانشجویی خواهران دانشگاهدکتر گودرزی افشار؛ رییس محترم دانشگاه طی جلسه ای با سرپرستان خوابگاه های دانشجویی خواهران دانشگاه نشست داشتند

این جلسه روز شنبه مورخ 97/12/25 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید. دکتر گودرزی افشار به حساسیت وظیفه سرپرست در خوابگاه اشاره کردند و بیان نمودند ضمن لزوم رعایت قوانین و مقررات لازم توسط سرپرست های خوابگاه ها، تعامل با دانشجو و دانشگاه باید مد نظر قرار بگیرد، در ادامه در خصوص مسائل خوابگاه های دانشجویی نکاتی ذکر گردید و دکتر گودرزی افشار در این خصوص با سرپرستان خوابگاه ها به تبادل نظر پرداختند.


تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۱۲ | دفعات بازدید: ۱۹۱۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر