دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نشست ریاست محترم دانشگاه با فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان همدانفرمانده و تعدادی از اعضای ناحیه بسیج دانشجویی استان همدان در دانشگاه حضور یافتند

در روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه سال جاری جناب آقای فریادرس؛ فرمانده محترم ناحیه بسیج دانشجویی استان همدان و تعدادی از اعضای این ناحیه در دانشگاه حضور یافتند و با ریاست محترم دانشگاه؛ جناب آقای دکتر امیری پریان دیدار کردند، جناب آقای دکتر گودرزی افشار؛ معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و تعدادی از مدیران دانشگاه نیز در این نشست حضور داشتند و پیرامون مسائل جاری در حوزه بسیج دانشجویی به بحث و تبادل نظر پرداختند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۵:۱۰ | دفعات بازدید: ۲۵۴۵ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر