دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

موافقت قطعی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی - شیمی معدنیشورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/12/1 خود با ایجاد رشته شیمی گرایش شیمی معدنی در مقطع کارشناسی ارشد در آن دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد .

به این وسیله به اطلاع می رساند  شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 95/12/1 خود با ایجاد رشته شیمی گرایش شیمی معدنی در مقطع کارشناسی ارشد در آن دانشگاه موافقت قطعی  به عمل آورد . پذیرش دانشجو در دوره یاد شده منوط به تامین شرایط علمی ، آموزشی و اعتبارات مالی است.
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۶:۱۲ | دفعات بازدید: ۲۳۶۷ بازدید
نظراتثبت نظر