دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مهندس وحید پورامین


سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

 

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:           وحید آبرفت                     تولد:     1365/1/29

محل تولد:          همدان

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

1388

دانشکاه بوعلی سینا

2

كارشناسي ارشد

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

1390

دانشکاه بوعلی سینا

 

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر هوش جمعی برای بهبود مسیریابی شبکه‌های ‌حسگر بی‌سیم

- عنوان رساله دكتري:

            -

ب- سوابق آموزشي:

تدریس دروس:

مبانی کامپیوتر، برنامه‌سازی پیشرفته، برنامه نویسی به زبان ماشین، اصول طراحی پایگاه‌های داده، آزمایشگاه پایگاه داده، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی

ج- سوابق اجرائي:

سرپرستی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات از تاریخ 10/10/1391 به مدت 2 سال

عضویت در کمیته انضباطی بدوی دانشگاه از تاریخ 6/7/1392 به مدت 1 سال

د- سوابق پژوهشی:

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

د- 2 مقالات همایشی

بهبود مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم با کمک الگوریتم بهینه‌سازی مورچه‌ها“ همایش ملی شهر الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، آذر 1390

روشی جدید برای تشخیص چهره و چشم مبتنی بر ویژگی‌های هار“ همایش ملی شهر الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، آذر 1390

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

                -