دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مناقصه امور خدماتی و تنظیفات، فضای سبز و تغذیه دانشجویی دانشگاهدر نظر دارد در سال 1393 امور خدماتی و تنظیفات، فضای سبز و تغذیه دانشجویی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی 

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در شهرستان اسدآباد

 در نظر دارد در سال 1393 امور خدماتی و تنظیفات، فضای سبز و تغذیه دانشجویی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای خدماتی که مایل به شرکت در مناقصه هستند می توانند برای اطلاع از نحوه شرکت در مناقصه، دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور اداری و قراردادهای دانشگاه  مراجعه فرمایند.

تذکر مهم : حداکثر زمان شرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 93/6/22 می باشد.

 امور اداری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۳۹۴ بازدید

برچسب ها: مناقصه فضای سبزنظراتثبت نظر