دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

معرفی دکتر فرامرز میرزایی به عنوان سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیوزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري ، طي حکمي آقاي دکتر فرامرز میرزایی را به سمت سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی منصوب کردند.

وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري ، طي حکمي آقاي دکتر فرامرز میرزایی را به سمت سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی منصوب کردند. 

 در حکم آقاي دکتر فرهادي خطاب به آقاي دکتر  میرزایی آمده است : اميد است با جلب مشارکت مسئولین استان و استفاده از ظرفیت های خیرین، ماموريت و وظايف سرپرستي دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی را برپايه قوانين،سياست ها وبرنامه هاي مصوب به انجام رسانيد، ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر به منظور صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری و تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و استفاده بهینه از کمکهای مردمی کوشا باشید.

وزير محترم علوم ، همچنين در نامه جداگانه اي از خدمات دکتر موسی اعظمی سرپرست سابق دانشگاه  سید جمال الدین اسدآبادی در زمان تصدي اين مسئوليت قدرداني کردند.  


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۱۳:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۲۹۶ بازدید
نظراتثبت نظر