دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

معاون جدید اداری و مالی دانشگاهروز سه شنبه دوم خرداد ماه سال جاری طی حکمی از سوی آقای دکتر فرامرز میرزائی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر جعفر امیری پریان، به عنوان معاون جدید اداری و مالی دانشگاه معرفی گردیدند.

روز سه شنبه دوم خرداد ماه سال جاری طی حکمی از سوی آقای دکتر فرامرز میرزائی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر جعفر امیری پریان، به عنوان معاون جدید اداری و مالی دانشگاه معرفی گردیدند. دکتر پریان دارای مدرک دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی و دانشیار گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا می باشند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۷:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۶۱۷ بازدید
نظراتثبت نظر