دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

معاون اداری و مالی دانشگاه معرفی شدجناب آقای دکتر رضا گلبداغی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه معرفی شدند و به طور رسمی کار خود را آغاز کردند.

در روز یکشنبه مورخ 95/06/14 ساعت 10 صبح طی جلسه ای جناب آقای دکتر رضا گلبداغی به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه معرفی شدند و به طور رسمی کار خود را آغاز کردند. این جلسه با حضور دکتر میرزائی؛ ریاست محترم دانشگاه، دکتر موسوی زارع؛ معاون محترم آموزشی و پژوهشی، مدیران و کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه تشکیل گردید.

دکتر گلبداغی عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه پیام نور استان همدان با مرتبه دانشیاری می باشند که ریاست واحد پیام نور تویسرکان را در کارنامه خود دارند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۴:۰۶ | دفعات بازدید: ۳۲۹۷ بازدید
نظراتثبت نظر