معاونت امور اداری و پشتیبانی

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور اداری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

تلفن: 33137452-081
فکس: 33137451-081

معاونت اداری .مالی: 
  • زمان ایجاد : 21 ارديبهشت 1393 - 10:55ب.ظ21
  • پیوندهای مفید