دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی افتتاح شدبه دنبال عقد تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان، مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و معاون آموزشی اداره کل فنی وحرفه ای استان همدان افتتاح گردید

در راستای تاکید معاونت پژوهش و فن آوری وزارت عتف،تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از طریق واحد ارتباط با صنعت دانشگاه منعقد گردیده است.

در همین راستا مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با هدف اصلی توانمند سازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان برپایه نیازسنجی مهارتی و ارائه خدمات مهارت ورزی با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه و مرکز آموزشی فنی و حرفه ای می باشد.

این مرکز روز یکشنبه مورخ 98/08/19 توسط دکتر گودرزی افشار؛ رییس محترم دانشگاه و آقای زارعی؛ معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان افتتاح گردید.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۵:۰۸ | دفعات بازدید: ۱۳۴۷ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر