دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مراسم تقدیر و معارفه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شدآقای دکتر سید احمد رضا موسوی زارع عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه بعنوان سرپرست جدید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه معرفی شدند.

در روز سه شنبه مورخ 94/02/22 در محل دفتر ریاست دانشگاه از زحمات آقای دکتر حمید بلالی معاون اسبق آموزشی و پژوهشی دانشگاه تقدیر بعمل آمد و آقای دکتر سید احمد رضا موسوی زارع عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه بعنوان سرپرست جدید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه معرفی شدند.

------------------------------------------------------------------------------------------

متن تقدیر آقای دکتر میرزائی؛ ریاست محترم دانشگاه خطاب به دکتر بلالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر حمید بلالی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

سلام

    با کمال احترام، بنا به درخواست و اصرار حضرت عالی با استعفای شما از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه موافقت می گردد.

بی گمان تلاش های حضرت عالی در شکل گیری و سامان دهی این دانشگاه فراموش شدنی نخواهد بود، آرزوی توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواهانم.

                                                                         و من الله التوفیق

                                                                        دکتر فرامرز میرزائی

                                                                           سرپرست دانشگاه

-------------------------------------------------------------

متن حکم صادره از سوی دکتر میرزائی؛ ریاست محترم دانشگاه خطاب به دکتر موسوی زارع

برادر گرامی جناب آقای دکتر سید احمدرضا موسوی زارع

عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه

سلام

     با احترام و با استناد به ماده 5 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بدین وسیله حضرت عالی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب می نمایم.

امید است با همکاری و مشارکت همه اعضای هیأت علمی و رعایت قوانین، آئین نامه و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و سند راهبردی دانشگاه در انجام وظایف محوله پیروز و سربلند باشید.

                                                                                                                                                                                                             و من الله التوفیق

                                                               دکتر فرامرز میرزائی

                                                                   سرپرست دانشگاه


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۲ | دفعات بازدید: ۲۷۵۴ بازدید
نظراتثبت نظر