مدیریت دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی

دکتر مهدی عبدالملکی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دارای مدرک دکتری شیمی فیزیک از دانشگاه تبریز

تلفن: 5 -33117804-081
داخلی 209
فکس : 33117803-081
ایمیل : hmmkh2000@yahoo.com

  • زمان ایجاد : 14 مهر 1393 - 10:37ق.ظ14
  • پیوندهای مفید