مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی

 دکترمهدی عبدالملکی

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دارای مدرک دکتری شیمی فیزیک از دانشگاه تبریز

 

تلفن: 5 -33117804-081

داخلی 209

فکس : 33117803-081

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 برخی از وظایف این بخش: 

 

اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاهی دانشجویان

برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط مربوط به آن و مراقبت در زمینه انضباطی آن

انجام  امور مربوط به تسویه حساب وام های صندوق رفاه دانشجویان

نظارت بر حسن اداره سلف سرویس ها و خوابگاه های دانشجویی ار لحاظ کیفیت و کمیت و بهداشت محیط

برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف«کار دانشجویی»

انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه

معاونت دانشجویی: 
  • زمان ایجاد : 22 ارديبهشت 1393 - 9:38ب.ظ22
  • پیوندهای مفید