دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

قابل توجه دانشجویان پسردانشگاهبا توجه به نبود و عدم ارائه خوابگاه دانشجویی و اسکان در نیمسال اول تحصیلی 95-94 پیش از شروع نیمسال مذکور (حداکثر 1394/06/15) جهت تهیه محل اسکان خود در شهرستان اسدآباد اقدام نمایند.

به اطلاع دانشجویان پسر دانشگاه می‌رساند:

با توجه به نبود و عدم ارائه خوابگاه دانشجویی و اسکان در نیمسال اول تحصیلی 95-94 پیش از شروع نیمسال مذکور (حداکثر 1394/06/15) جهت  تهیه محل اسکان خود در شهرستان اسدآباد اقدام نمایند.

 امور دانشجویی دانشگاه


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ ۰۹:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۳۶۷ بازدید
نظراتثبت نظر