دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهقابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه :

 با استناد به نامه رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص اهدای جایزه نقدی، نشان افتخار و گواهینامه بانک توسعه اسلامی به مراکز تحقیقاتی، سازمانها، نهادها و دانشگاههای دارای تحقیقات و دستاوردهای برجسته در رشته علوم و تکنولوژی جهت بهره برداری به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی می رسد.


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۲۲۴ بازدید

برچسب ها: هیئت علمینظراتثبت نظر