دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

فهرست عناوین کلاس های مجازی دانشگاه


بسمه تعالی

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس مجازی بر روی نام استاد درس کلیک نمایید. و یا لینک آدرس کلاس را در نرم افزار adobe connect وارد نموده به صورت کاربر guest  و با ثبت، نام و نام خانودگی در کلاس مجازی شرکت نمایید.

نام استاد آدرس کلاس مجازی
 ابوالفضل روشن پناه http://el.sjau.ac.ir/a-roshanpanah
 احمدعلي غلامي http://el.sjau.ac.ir/a-gholami
احمد بيات http://el.sjau.ac.ir/a-bayat
اعظم حکم آبادي http://el.sjau.ac.ir/a-hokmabadi
اکبر مقيميان http://el.sjau.ac.ir/a-moghimian
جمال گوهري http://el.sjau.ac.ir/j-gohari
جمشيد حيدري http://el.sjau.ac.ir/j-heydari
حسين شفيعي http://el.sjau.ac.ir/h-shafiei
حسين قادري احسان پور http://el.sjau.ac.ir/h-ghaderi
خديجه الله دانه ء http://el.sjau.ac.ir/k-allahdaneh
دکتر ابوذر رمضاني http://el.sjau.ac.ir/a-ramezani
دکتر احمد سام دليري http://el.sjau.ac.ir/a-samdaliri
دکتر بهناز فيضي مهذب http://el.sjau.ac.ir/b-feyzi
دکتر پرويز الماسي http://el.sjau.ac.ir/p-almasi
دکتر جعفر هدايي http://el.sjau.ac.ir/j-hodayi
دکتر حافظ مهد نژاد http://el.sjau.ac.ir/h-mahdnejad
دکتر حبيب شهبازي گيگاسري http://el.sjau.ac.ir/h-shahbazi
دکتر حديث افشار هزارخاني http://el.sjau.ac.ir/h-afshar
دکتر حسين مرادي مخلص http://el.sjau.ac.ir/h-mokhles
دکتر حميد گودرزي افشار http://el.sjau.ac.ir/h-goudarzi
دکتر داود ميرزايي فر http://el.sjau.ac.ir/d-mirzayifar
دکتر زهره مرآتي http://el.sjau.ac.ir/z-merati
دکتر زهره مريانجي http://el.sjau.ac.ir/z-maryanaji
دکتر ستاره اريس http://el.sjau.ac.ir/s-eris
دکتر سمانه اسدي http://el.sjau.ac.ir/s-asadi
دکتر سميه رفعتي http://el.sjau.ac.ir/s-rafati
دکتر سيد احمدرضا موسوي زارع http://el.sjau.ac.ir/a-mousavi
دکتر سيد محمد حسيني http://el.sjau.ac.ir/m-hosseini
دکتر علي غفراني http://el.sjau.ac.ir/a-ghofrani
دکتر عليرضا سليماني مقدم http://el.sjau.ac.ir/a-soleimani
دکتر عليرضا نوروزي شرف http://el.sjau.ac.ir/a-noroozi
دکتر فرشاد محمديان http://el.sjau.ac.ir/f-moahammadian
دکتر مجيد رستمي http://el.sjau.ac.ir/m-rostami
دکتر محسن گنجي http://el.sjau.ac.ir/m-ganji
دکتر مرتضي شاه مرادي http://el.sjau.ac.ir/m-shahmoradi
دکتر مرتضي لطفي پارسا http://el.sjau.ac.ir/m-lotfi
دکتر مهدي ترک شوند http://el.sjau.ac.ir/m-torkashvand
دکتر مهدي عبدالملکي http://el.sjau.ac.ir/m-abdolmaleki
دکتر مهدي فيضي سخا http://el.sjau.ac.ir/m-feizi
دکتر مهرداد رسولي http://el.sjau.ac.ir/m-rasouli
دکتر مهسا توسلي http://el.sjau.ac.ir/m-tavasoli
دکتر هاجر مريخ پور http://el.sjau.ac.ir/h-merrikhpour
دکتر وحيد صالحي http://el.sjau.ac.ir/v-salehi
دکتر يونس حنيفه پور سالاري http://el.sjau.ac.ir/y-hanife
راضيه قنبري صفدر http://el.sjau.ac.ir/r-ghanbari
رضا محمدي http://el.sjau.ac.ir/r-mohammadi
سعيد نجفي فروز http://el.sjau.ac.ir/s-najafif
سميرا صارمي http://el.sjau.ac.ir/s-saremi
صادق ميرويسي نيک http://el.sjau.ac.ir/s-mirveisi
علي اصغر نجفي http://el.sjau.ac.ir/a-najafi
فاطمه ترکاشوند http://el.sjau.ac.ir/f-torkashvand
فاطمه صوفي http://el.sjau.ac.ir/f-soufi
فريبا رشيدي http://el.sjau.ac.ir/f-rashidi
مجتبي صباحي عزيز http://el.sjau.ac.ir/m-sabahi
مجيد درويشي http://el.sjau.ac.ir/ma-darvishi
محمد فيوضي http://el.sjau.ac.ir/m-fiuzy
محمود مسعودي خرم http://el.sjau.ac.ir/m-masoudi
مرادعلي شمس http://el.sjau.ac.ir/m-shams
مژده زندي فر http://el.sjau.ac.ir/m-zandifar
مصطفي زرين پرور http://el.sjau.ac.ir/m-zarrin
مهدي برزويي http://el.sjau.ac.ir/m-borzooyi
مهدي بهرامي http://el.sjau.ac.ir/m-bahrami
مهدي والي خواه http://el.sjau.ac.ir/m-valikhah
مهندس الهام علي قارداش http://el.sjau.ac.ir/e-alighardash
مهندس حسين نوري http://el.sjau.ac.ir/h-noori
مهندس داود نجات http://el.sjau.ac.ir/d-nejat
مهندس سجاد شمشيري http://el.sjau.ac.ir/s-shamshiri
مهندس مريم کاوياني http://el.sjau.ac.ir/m-kaviani
مهندس مسلم درويشي http://el.sjau.ac.ir/m-darvishi
مهندس نسيبه پوطي http://el.sjau.ac.ir/n-pouti
مهندس وحيد پور امين http://el.sjau.ac.ir/v-pouramin
ميثم عليجاني http://el.sjau.ac.ir/m-alijani
نبي الله مرادي http://el.sjau.ac.ir/n-moradi
نيلوفر انصاري http://el.sjau.ac.ir/n-ansari
ويدا توکلي صالح http://el.sjau.ac.ir/v-tavakoli
سحر پلنگی http://el.sjau.ac.ir/s-palangi
فاطمه سپهوند http://el.sjau.ac.ir/f-sepahvand
ياسر صوفي http://el.sjau.ac.ir/y-soufi
سمیه عقیقی بصیر https://el.sjau.ac.ir/s-aghighi
مختار فقیه نورمحمدی
https://el.sjau.ac.ir/m-faghih 
زینب زهدی جمیل https://el.sjau.ac.ir/z-zohdi
مرتضی کیمیایی https://el.sjau.ac.ir/m-kimiaei
مهندس رضا عباسی https://el.sjau.ac.ir/r-abbasi
دکتر عباس رسولی https://el.sjau.ac.ir/a-rasouli
دکتر فخری سادات فاطمی نیا https://el.sjau.ac.ir/f-fatemi
دکتر وحید محبوب https://el.sjau.ac.ir/v-mahbou
پیمان کریمی https://el.sjau.ac.ir/p-karimi
پرندوش عطایی https://el.sjau.ac.ir/p-ataei
مصیب چراغی https://el.sjau.ac.ir/m-cheraghi
مریم کریمی https://el.sjau.ac.ir/m-karimi
دکتر نسیم غلامی https://el.sjau.ac.ir/n-gholami
دکتر محبوبه مهرورز https://el.sjau.ac.ir/m-mehrvarz
طاهره محمودی https://el.sjau.ac.ir/t-mahmoudi
مهدی جامه بزرگی https://el.sjau.ac.ir/m-jameh

 

 

برچسب ها: -