دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ماه روزه دارى، پرهيزكارى، عبادت، و ماه ميهمانى خدا مبارك بادفرا رسيدن ماه مبارك رمضان ماه روزه دارى، پرهيزكارى، عبادت، و ماه ميهمانى خدا مبارك باد


نظراتثبت نظر