دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عید سعید غدیر خمفرارسیدن عید غدیر خم؛ عید ولایت و امامت که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است گرامی باد


نظراتثبت نظر