دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شورای فرهنگی دانشگاهبیست و پنجمین شورای فرهنگی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26 آبان ماه سال جاری در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد.

بیست و پنجمین شورای فرهنگی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26 آبان ماه سال جاری در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد. پس از قرائت قرآن کریم ابتدا آقای دکتر میرزائی، ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به اعضای شورا اشاره ای به اهمیت شورای فرهنگی داشتند و بیانات  خود را در محور فرهنگ سازی تکریم و احترام متقابل ابراز داشتند. در ادامه جناب آقای مرادی مخلص، مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به قرائت مصوبات صورتجلسه قبل و دستور جلسه پرداختند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۸ | دفعات بازدید: ۲۲۸۲ بازدید

برچسب ها: شورای فرهنگینظراتثبت نظر