دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر در عملیات بیت المقدسسوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر در عملیات بیت المقدس همراه با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای گلگون کفن گرامی باد


نظراتثبت نظر