دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

سومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری برگزار شدشورای فرهنگی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1399/03/19 با حضور دکتر گودرزی افشار؛ ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای آن برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر مهدنژاد؛ مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی، گزارش جامعی از فعالیت های متنوع و گستردۀ فرهنگی دانشگاه در ایام کرونا ارایه نمود و از استقبال گستردۀ دانشجویان از مسابقات قرآنی و برنامه های فرهنگی قدردانی کرد.

سپس در ادامه برنامه های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و بسیج دانشجویی در خصوص استفاده بیشتر از ظرفیت های فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نهایت و پس از بحث و تبادل نظر، جناب آقای دکتر گودرزی به عنوان رئیس شورای فرهنگی، اظهار داشت چرخشی که دانشگاه در عرصه های مختلف از جمله آموزش داشته، در عرصه فرهنگی نیز ایجاد شده است. ایشان ضمن قدردانی از اقدامات انجام گرفته، بیان داشت برنامه های کنونی مبنی بر پیشبرد فعالیت های فرهنگی از طریق فضای مجازی، به شکل فراگیرتر و وسیع تر به کار برده شود.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۴:۰۳ | دفعات بازدید: ۴۴۰ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر