دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

سرکشی معاون اداری و مالی و سایر مسئولین از خانواده های دو شهید دانشجوسرکشی معاون محترم اداری و مالی و سایرمسئولین دانشگاه به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان اسدآباد از خانواده های شهدای دانشجو سردار علیرضا خزایی و صمد وجدانی همت در آستانه برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان همدان

سرکشی معاون محترم اداری و مالی و سایرمسئولین دانشگاه به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان اسدآباد از خانواده های شهدای دانشجو سردار علیرضا خزایی و صمد وجدانی همت در آستانه برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان همدان


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۶:۱۲ | دفعات بازدید: ۲۶۷۱ بازدید
نظراتثبت نظر