دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ساخت ربات تصويربردار كارت هاي زرد در گلخانهربات تصويربردار كارت هاي زرد در گلخانه توسط آقاي دكتر اميري پريان؛

ربات تصويربردار كارت هاي زرد در گلخانه توسط آقاي دكتر اميري پريان؛ معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه و عضو هيات علمي گروه بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و آقاي بهمن گمار از دانشجويان كارشناسي ارشد ایشان طراحي و ساخته شد.

كارت‌هاي زرد چسبان در گلخانه به عنوان تله‌هايي براي مبارزه غير شيميايي با آفات استفاده مي‌شوند. اين كارت‌ها با خاصيت چسبندگي و رنگ زرد خود، باعث جذب و به دام افتادن حشرات مي‌شوند.ربات تصوير بردار حاضر به منظور حركت خطي در گلخانه و تصوير برداري از كارت هاي زرد چسبان طراحي و ساخته شده است. منطق كاركرد اين ربات بر اساس آموزش ماشيني (Machine Learning) مي باشد، به اينصورت كه پس از نصب كارت ها ابتدا يكبار موقعيت آنها بر اساس الگوريتم هاي دقيق به ربات آموزش داده مي شود و در دفعات بعد ربات بصورت اتوماتيك و به دفعات نامحدود از كارت ها تصوير تهيه مي كند.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۱:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۳۹۷ بازدید
نظراتثبت نظر