دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دیدار صمیمانه رییس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با دانشجویاندکتر گودرزی افشار و اعضای هیأت رییسه دانشگاه به مناسبت ۱۶ آذر؛ روز دانشجو از سلف سرویس غذای دانشگاه بازدید و به گفتگوی صمیمانه با دانشجویان پرداختند

دکتر گودرزی افشار در ابتدای بازدید خود از سلف دانشگاه در زمان توزیع غذای خواهران، با دانشجویان دختر دانشگاه در سر میز غذاخوری به گفتگوی صمیمانه پرداخت و با اهدای گل این روز را به دانشجویان تبریک گفتند.

در ادامه رییس دانشگاه با همراهی اعضای هیأت رییسه با حضور در  زمان توزیع غذای پسران نیز با گفتگوی صمیمانه و اهدای گل مراتب تبریک این روز را به دانشجویان عرضه داشتند و ناهار را در کنار دانشجویان صرف کردند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۴:۰۹ | دفعات بازدید: ۱۴۱۲ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر