دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دیدار رییس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علومدکتر حسین مرادی مخلص در دیدار با دکتر ناصر مطیعی، درخصوص احداث، خرید، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، تجهیز سلف سرویس و آشپزخانه و همچنین در مورد انواع وام‌ها و رفاهیات دانشجویی رایزنی نمود

یکشنبه 19 بهمن ماه دکتر مرادی مخلص؛ رییس محترم دانشگاه به صورت جداگانه با دکتر مطیعی؛ رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر مرادی پور؛ معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی این صندوق دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدارها درخصوص احداث، خرید، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، تجهیز سلف سرویس و آشپزخانه دانشگاه و افزایش سهمیه وام‌های دانشجویی بحث و تبادل نظر گردید.


تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۹:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۷۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر