دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دکتر سید محمد حسینی


هیئت علمی گروه جغرافیا - آب و هواشناسی

 

 

                                                                       سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

  الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

 نام و نام خانوادگي: سید محمد حسینی                       تولد: 1362

 محل تولد: خراسان جنوبی

 - مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

1385

دانشگاه تربیت معلم

3

كارشناسي ارشد

جغرافیای طبیعی- آب و هواشناسی

1386

دانشگاه اصفهان

4

دكتراي تخصصی

جغرافیای طبیعی- آب و هواشناسی

1389

دانشگاه اصفهان

 

 

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:

 شرایط همدید همراه با بارش در پهنه نیمه پربارش خزری

 

- عنوان رساله دكتري:

 واكاوي همديد پرفشار درياي سياه و نقش آن در تغييرات دما و بارش ايران زمين

 

 

ب- عناوین و افتخارات علمي- پژوهشي:

 

رديف

نوع امتياز

سال شروع

سال پايان

1

عضو بنياد ملي نخبگان كشور

1392

ادامه دارد

2

عضو کانون استعداد درخشان

1389

1393

3

دانش­ آموخته رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد

1388

1393

4

کسب رتبه اول مقطع دکتري

1389

1393

5

دانش­ آموخته رتبه اول مقطع دکتري

1393

1393

6

کسب رتبه اول مجامع علمي در بخش علوم انساني در دهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

1390

1390

7

کسب رتبه سوم مقاله در بخش علوم انساني در يازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

1391

1391

 

ج- سوابق آموزشي:

 

رديف

نام دانشگاه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

1

دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

1392

ادامه دارد

2

دانشگاه اصفهان

1391

1391

3

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كاشان

1390

1390

4

دانشگاه پيام نور کاشان

1389

1390

5

دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

1389

1393

6

سازمان هواشناسيخراسان جنوبي

1387

1388

7

دانشگاه امين فولادشهر

1391

1392

 

د- سوابق اجرائي:

 

رديف

نام مجله/ انجمن

محل فعاليت

سال شروع و پايان

از

تا

1

عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

اصفهان

1392

ادامه دارد

2

عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی پژوهش های جغرافیایی طبیعی

تهران

1392

ادامه دارد

3

عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی دانش مخاطرات

تهران

1393

ادامه دارد

4

عضو هیات داوران مجله علمی–پژوهشی برنامه ­ریزی منطقه ­ای

شیراز

1393

ادامه دارد

5

عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی هیدروژئومورفولوژی

تبریز

1393

ادامه دارد

6

عضو هیات داوران مجله علمی – پژوهشی آمایش سرزمین

تهران

1393

ادامه دارد

7

عضو انجمن ايراني اقليم­ شناسي

اصفهان

1389

ادامه دارد

8

عضو کميته ملي خشکسالي، آب، فرسايش و محيط زيست

اصفهان

1390

1393

9

عضو كميته علمي و هيأت داوري دهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، آبخيزداري سازگار

بيرجند

1393

1393

10

عضو كميته علمي و هيأت داوري همايش ملي قنات و
قنات­داري

بيرجند

1393

1393

11

عضو كميته علمي و هيأت داوري همايش ملي شهر اسلامي

اصفهان

1391

1391

12

عضو كميته علمي و هيأت داوري دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار

همدان

1393

1393

13

عضو كميته علمي و هيأت داوري اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران

تهران

1393

1393

14

عضو کمیته علمی و هيأت داوري دهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

اصفهان

1390

1390

15

عضو کمیته علمی و هيأت داوري يازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

اصفهان

1391

1391

10

عضو کمیته علمی و هيأت داوري دوازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز، مبتکر و نوآور استان اصفهان

اصفهان

1392

1392

11

عضو كميته علمي و هيأت داوري اولين همايش بين المللي يافته­ هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم­هاي كشاورزي

تهران

1393

1393

12

عضو كميته علمي و هيأت داوري اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

شیراز

1394

1394

13

عضو كميته علمي و هيأت داوري اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

همدان

1394

1394

 

أ- سوابق پژوهشی:

 

أ -1- طرحهاي مطالعاتی و پژوهشی

 

رديف

عنوان پروژه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مؤسسه/ دانشگاه

سمت در پروژه

1

واكاوي مخاطرات بارشي ايران با تأكيد بر ملاحظات نظامي- امنيتي

1393

1394

بنياد ملي نخبگان كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

مجري

2

طرح هادي روستاي
عارف آباد

1393

1394

بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان سيستان و بلوچستان

همکار

3

بررسي گونه هاي هواي منطقه كركس

1393

1394

دانشگاه اصفهان

مشاور

4

بررسي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبخيز سفيد شهر با تأکيد بر مديريت سيلاب

 

1393

1394

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

مشاور

 

 

 

أ -2 - مقالات همایشی

 

الف- کنفرانسهای بین المللی

 

نحوه­ ارائه

سال و مکان برگزاري

نام كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

Oral

2009- University of Zahedan, Iran

International Conference of Water Crisis

 

The Application of Artificial Neural Network in Estimating The River Yield by Minimum Temperature and Discharge (Case Study: Basin of Hamoon)

1

Poster

2008-University of Mazandaran, Iran

International Conference on the Caspian Region Environmental Changes

Cluster Analysis of Rainfall in Babolsar Station(Period 1341- 1383)

2

Oral

2010- Zurich, Switzerland

Annual Meeting of the European Metrological Society

Investigation of 700 HPa Geopotential High Atmospheric Circulation Patterns in Iran

3

 

ب- کنفرانسهای داخلی

 

رديف

عنوان مقاله

نام كنفرانس

سال و مکان برگزاري

نحوه­ ارائه

1

تحليل خوشه بارش هاي ايستگاه مشهد طي دوره آماري (1383-1341)

اولين همايش علمي سراسري دانشجويان جغرافيا

1387- دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران

سخنراني، مقاله برتر

2

خليج فارس، هميشه فارس مي ماند.

مايش ملي خليج فارس در تحولات استراتژيک جهان

1387- دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

چاپ چکيده

3

جغرافياي سياسي- امنيتي کشورهاي حاشيه خليج فارس، چالش­ها و راهبردهاي آينده

همايش ملي خليج فارس در تحولات استراتژيک جهان

1387- دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

پوستر

4

جغرافياي نواحي استراتژيک خليج فارس و نقش آن در دورنماي ايران

همايش ملي خليج فارس

1387- دانشگاه پيام نور واحد شهرضا

سخنراني، مقاله برتر

5

تيپ ­بندي اقليمي بارش در ايستگاه اصفهان با استفاده از تکنيک تحليل خوشه­ اي با هدف مديريت خشکسالي

دومين همايش ملي خشکسالي و راهکارهاي  مديريت آن

1388- مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان

سخنراني، مقاله برتر

6

ارزيابي پديده خشکسالي با هدف مديريت ريسک خشکسالي

همايش ملي مسائل و راهکارهاي مقابله با خشکسالي

1388- دانشگاه شيراز

پوستر

7

بررسي نقش واچرخند سيبري و سياه بر بارش­ هاي سنگين و فراگير شمال ايران (مورد؛ استان گيلانو مازندران)

دومين همايش علمي سراسري دانشجويان جغرافيا

1388- دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران

سخنراني

8

بررسي همديد خشکسالي هاي فرين شهرستان بيرجند جهت مديرت بحران

اولين همايش ملي کوير، فرصت­ها و تهديدها

1389- دانشگاه بيرجند

پوستر

9

شناسايي الگوهاي گردشي موجد تيپ هاي هواي ايستگاه نطنز جهت پيش­ بيني بلاياي محيطي

همايش ملي کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه­ريزي محيطي

1389- دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

سخنراني

10

شناسايي تيپ‌ هاي همديد کرانه جنوبي خزر و ارتباط آن با الگوهاي گردشي

چهارمين کنفرانس ملي تغيير اقليم

1389- سازمان هواشناسي کشور-تهران

پوستر

11

بررسي همديد توفان ­هاي گرد و غبار خاورميانه

يازدهمين کنگره جغرافيدانان ايران

1390- دانشگاه شهيد بهشتي- تهران

سخنراني

12

واکاوي چرخندهاي ايران زمين در فصل سرد، مورد: سال 1376 خورشيدي

يازدهمين کنگره جغرافيدانان ايران

1390- دانشگاه شهيد بهشتي- تهران

چاپ چکيده

13

سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان در شهرهاي مرزي استان خراسان جنوبي. مورد: زنان شهرهاي مرزي حاجي­آباد، اسديه، نهبندان.

همايش ملي خراسان جنوبي، نظم و امنيت                                                                                  

1392- دانشگاه بيرجند

سخنراني

14

واكاوي تغييرات بارش و دماي استان خراسان جنوبي با استفاده از مدل Magic Scengen

دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي

1393- مؤسسه مهندسي شاخص پژوه

سخنراني، مقاله برتر

15

پيش ­يابي تغييرات اقليمي درياچه پريشان در نيم سده آينده

همايش بين المللي سامانه هاي سطوح آبگير باران

1393- دانشگاه بيرجند

پوستر

 

 
 

أ -3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 

الف- مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشیISI:

 

رديف

عنوان مقاله

نام مجله و محل انتشار

رتبه علمي مجله

تاريخ چاپ

1

Sea Level Pressure Climatology in Black Sea Region

Management Science Letters

ISI

2014 - Canada

 

 

 

ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ISC:

 

رديف

عنوان مقاله

نام مجله و محل انتشار

رتبه علمي مجله

تاريخ چاپ
يا پذيرش

1

بررسي تيپ ‌هاي همديد اقليمي شمال شرق کشور و ارتباط آن با سامانه‌ هاي گردشي روز نماينده(مطالعه موردي: مشهد)

جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان وبلوچستان

علمى

پژوهشى و ISC

شماره 25، زمستان 1390

2

کاربرد شبکه عصبي مصنوعي در شبيه سازي عناصر اقليمي و پيش­ بيني سيکل خشکسالي(مطالعه موردي:استان اصفهان)

جغرافيا و برنامه­ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

علمى

پژوهشى و ISC

شماره 3،
پاييز 1389

3

شبيه­ سازي بارش- رواناب با شبکه عصبي مصنوعي(مورد: حوضه آبخيز فريدن)

جغرافيا و برنامه­ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

علمى

پژوهشى و ISC

شماره 3،
پاييز 1392

4

بررسي همزماني رخداد پرفشار درياي سياه و بارش روزانه در ايران زمين

تحقيقات جغرافيايي، دانشگاه اصفهان

علمى

پژوهشى و ISC

شماره 1، بهار 1394

5

بررسي گستره­ مكاني- زماني پرفشار جنب حاره­ اي در نيمكره شمالي

جغرافيا و برنامه­ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

علمى

پژوهشى و ISC

در نوبت چاپ

6

ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل های HADCM3 و BCM2

مجله مناطق خشک، دانشگاه سبزوار

علمى­ پژوهشى و ISC

شماره 16، تابستان 1393

7

اقليم ­شناسي توريسم تبريز با تأكيد بر شناسايي گونه­ هاي هوا و شاخص TCI

مجله فضاي جغرافيايي، دانشگاه اهر

علمى

پژوهشى و ISC

در نوبت چاپ

8

پيش ‌يابی ميانگين روزانه‌ی دما در کرانه‌های جنوبی دريای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسيل

مجله جغرافیا و برنامه‌ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان

علمى

پژوهشى و ISC

در نوبت چاپ

9

شناسايي سامانه هاي گردشي تراز 500 هکتوپاسکال و ارتباط آن­ها با تيپ هاي همديد ايستگاه بيرجند

گاهنامه اطلس،

دانشگاه اصفهان

علمي
تخصصي

شماره 10،
بهار 1388

10

شناسايي الگوهاي گردشي موجد تيپ ­هاي هواي جنوب غرب(مورد: ايستگاه اهواز)

گاهنامه اطلس،

دانشگاه اصفهان

علمي

تخصصي

شماره 10، بهار 1388

11

تحليل سينوپتيکي- آماري بارش­ هاي سنگين کرانه جنوبي خزر

فصلنامه زمهرير، سازمان هواشناسي خراسان جنوبي

علمي

ترويجي

شماره 2، تابستان 1388