دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دکتر حسین مرادی مخلص


سمت: 

عضو هیأت علمی

گروه آموزشي: 

تکنولوژی آموزشی

تاریخ تولد: 

1358/04/03

محل تولد: 

اسدآباد

 Resume

 نام و نام خانوادگی : حسین مرادی مخلص

 تحصیلات : دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی

 عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - استادیار

 

 First name: Hossein

 Last name: Moradi Mokhles

 Date of birth: 1979/06/24

 Ph.D. Instructional Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

 Assistant Prof. of Instructional Technology, Department of Instructional Technology, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University

 Email: hmmkh2000@yahoo.com

 Website: http://etmokhles.com

 Call Number:09120249086

 

 

M. Sc. Thesis:The role of media creative drama in transferring computer concepts to preschool students based on social constructivism approach.

 

 Ph.D. Thesis:Comparison of optimization algorithms of learning effectiveness in simulation software’s On the interactive skills.

 

 

Research records

(سوابق پژوهشی)

 

Title

Beginning of the project

End of the project

List of Publications

Row

Transference of Computer Concepts through Creative Drama in Blended Learning Environment

 

February     2012

 

February     2012

 

 

ISIJournal:

ELSEVIER  

Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428)))

46 ( 2012 ) 575 – 580

1.

Educational Designing Based on Assignment-Process Approach and Investigation of its Role on Reduction   Learning Disabilities of Students having Mathematics Disorder

 

February     2012

 

February     2012

 

 

ISI Journal:

ELSEVIER

Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428)))

46 ( 2012 ) 575 – 580

2.

The Role of Information and Communication Technology in Lifelong Learning of Basic Sciences in third Millennium Education

 

 

November 2013

 

November 2013

ISI Journal:

SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE

Quarterly ISSN:1013-5316 PUBLICATIONS INT, 11-D SABZAZAR, WAHDAT RD, LAHORE, PAKISTAN, 00MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

3.

Comparing the Educational Goals Levels of Software Users of virtual chemistry laboratory as individual and collaborative based on Bloom theory

 

 

November 2013

 

November 2013

ISI Journal:

SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE

Quarterly ISSN: 1013-5316
PUBLICATIONS INT, 11-D SABZAZAR, WAHDAT RD, LAHORE, PAKISTAN, 00000MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

 

4.

Studying the elements of Interaction in computer-based instruction and blendedapproach

 

 

2015

 

2015

ISI Journal:

International Journal of

Scientific Research and Engineering Trends

ISSN (Online): 2395-566X

5.

مقاله علمی- پژوهشی:

مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط های یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق

آذر 92

آذر 92

نشریه علمی پژوهشی ماهنامه هنرهای نمایشی- موسیقی

اعتبار علمي- پژوهشي:

شماره ٣/١٨/٥٢٣٨٧ ، تاريخ ١٣٩٢/٠٤/١٦

 

6.

مقاله علمی- پژوهشی:

بررسي اثر بخشي الگوي چند عاملي پرورش تفكر انتقادي در محيط هاي يادگيري الكترونيكي

آبان 93

آبان 93

فصلنامه علمی-پژوهشی: فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، سال ششم، شماره 21، پاييز و زمستان 1393

7.

مقاله علمی- پژوهشی:

مقایسه­ی اثر بخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش­ـ­یادگیری

 

آبان 94

آبان 94

فصلنامه علمی-پژوهشی :روانشناسی تربیتی

شماره 41، پاییز 95

8.

مقاله علمی- پژوهشی:

طراحی بعد عاطفی- اجتماعی محیط های یادگیری سازنده گرای اجتماعی منطبق با مولفه های نمایش

اردیبهشت 94

اردیبهشت 94

فصلنامه علمی-پژوهشی :روانشناسی تربیتی

شماره 41، پاییز 95

9.

تالیف کتاب:

تئاتر خلاق و نظریه‌های یادگیری

90

-

مشخصات نشر : تهران: افراز، ‏۱۳۹۰.‏

مشخصات ظاهری : ‏۱۷۶ص.‏شابک: ‏978-964-243-768-9‏موضوع: نمایش و آموزش و پرورش

‏رده بندی کنگره : ‏PN۳۱۷۱‏‏/م۴ت۹۱۳۹۰ ‏

رده بندی دیویی : ‏۳۷۲/۶۶۰۴۴‏شماره کتابشناسی ملی: ۲۶۳۶۵۳۲

 

10.

تالیف کتاب: مردی از جنس بیداری

94

-

شابک: 978-600-04-3059-7

شماره کتابخانه ملی: ۳۸۶۳۲۸۱

11.

ترجمه کتاب:

یادگیری آنلاین با استفاده از بازیها، شبیه سازیها و دنیای مجازی( استراتژیهایی برای آموزش آنلاین)

93

95

زیر چاپ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

12.

ترجمه کتاب:

کاربرد فناوری آموزشی در مدارس، درسهایی که باید آموخت

 

94

95

زیر چاپ انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

شابک: 978-600-7763-01-8

شماره کتابخانه ملی: ۴۲۵۷۴۹۱

 

13.

پذیرش مقاله و حضور :

در کنفرانس جهانی یادگیری – اسپانیا

با عنوان :

Transference of Computer Concepts Paper ID: 8863

دی ماه 90

بهمن ماه 90

دانشگاه بارسلونا- کشور اسپانیا

4th World Conference on Educational Sciences

02-05 February, 2012, University of Barcelona, Spain

14.

پذیرش مقاله و حضور:

در کنفرانس جهانی یادگیری – اسپانیا

با عنوان :

Designing Based on Assignment-Process Approach

Paper ID: 8333

دی ماه 90

بهمن ماه 90

دانشگاه بارسلونا- کشور اسپانیا

4th World Conference on Educational Sciences

02-05 February, 2012, University of Barcelona, Barcelona- Spain

 

15

پذیرش مقاله :

انتقال مفاهیم رایانه ای به روش تئاتر خلاق در محیط blended learning

دردومین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر

89

-

دانشگاه امیرکبیر – آذر ماه89

16.

پذیرش مقاله:

مقایسه ی اثربخشی طراحی محیط های یادگیری تلفیقی به روش تئاتر پداگوژیک برنامه ای و خلاق- سومین کنفرانس بین المللی یادگیری دانشگاه تهران

90

-

دانشگاه تهران- بهمن90

17.

پذیرش مقاله:

تاثیر محیط های آموزش-یادگیری ثابت و سیار برتوانایی سازگاری (هوش میان فردی و درون فردی)- کنفرانس بین المللی یادگیری سیار

90

-

دانشگاه تربیت مدرس- بهمن ماه90

18.

پذیرش مقاله :

بررسی راهبردهای گسترش سطوح تعامل در یادگیری سیار- کنفرانس بین المللی یادگیری سیار

90

-

دانشگاه تربیت مدرس- بهمن ماه90

19.

پذیرش مقاله:نقش رسانه های چند حسی در یادگیری مفاهیم علوم جدید-کنفرانس ملی آموزش1404-مجمع تشخیص

90

-

دانشگاه صنعتی شریف-آبان ماه90

20.

پذیرش مقاله:

نقش فاوا در یادگیری مادام العمر درس فیزیک–کنفرانس ملی فیزیک ایران

90

-

دانشگاه امیرکبیر- شهریورماه 90

21.

پذیرش مقاله:

تاثیر رسانه های آموزشی در بعد تجهیزات آزمایشگاهی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان- چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ،تریز

91

-

دانشگاه علوم پزشکی مشهد- شهریور ماه 91

22.

پذیرش مقاله:

بررسی عوامل بحرانی موفقیت و شکست مدیریت دانش در پروژه های فناوری اطلاعات بانکداری الکترونیک- چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و دانش

91

-

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- اردیبهشت 91

23.

پذیرش مقاله:

آموزش الکترونیکی پلی برای گذر از یادگیری زنجیره ای به یادگیری مادام العمر- چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

90

-

دانشکده صدا و سیما-   آذر 90

24.

پذیرش مقاله:

جایگاه پلیس سایبری درصیانت ازحقوق شهروندان الکترونیک- کنفرانس ملی پلیس،امنیت

90

-

دانشگاه بوعلی سینا-   آذر 90

25.

ارائه مقاله:

در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان

89

-

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مهر ماه89

26.

پذیرش مقاله:

کاربرد فاوا در آموزش شیمی – هفتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

90

-

دانشگاه زنجان- شهریور ماه90

27.

ثبت ایده:

آموزش مفاهیم یادگیری الکترونیکی در محیط های تلفیقی

90

-

پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد-اسفندماه90

 

28.

پذیرش مقاله:

یادگیری سیار پلی برای گذراز سطوح تعاملی انفعالی به سطوح تعاملی پیچیده- کنفرانس ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار کرمانشاه

90

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- اسفندماه90

 

29.

پذیرش مقاله:

بررسی مولفه های حقوق شهروندی در شهر الکترونیک- کنفرانس ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار کرمانشاه

90

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- اسفندماه90

30.

پذیرش مقاله:

بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - کنفرانس ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار کرمانشاه

90

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- اسفندماه90

 

31.

پذیرش مقاله:

راهبردهای گسترش تعامل درآموزش الکترونیکی مدارس هوشمند- چهارمین کنفرانس ملی آموزش

91

-

دانشگاه شهید رجایی-

اردیبهشت ماه 91

32.

پذیرش مقاله:

لزوم تقویت حس زیبایی شناسی از منظر اسلام با تاکید بر دیدگاه امام خمینی- همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی

91

-

دانشگاه قم-   اردیبهشت ماه 91

33.

پذیرش مقاله:

بررسی شادی و غم در آموزه های نهج البلاغه –دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی

91

-

دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت ماه 91

34.

پذیرش مقاله:

بررسي و رتبه بندي شاخصهاي آمادگي مدارس براي پياده سازي آموزش الكترونيكي مبتني برتلفن همراه با استفاده از منطق فازي مطالعه موردي دبيرستانهاي منطقه دو و سه شهر مشهد- كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

90

-

دانشگاه کازرون- اسفند ماه90

35.

پذیرش مقاله:

طراحی و تولید رسانه آموزشی املاء بر اساس مدل چند حسی فرنالد و بررسی تاثیر آن بر کاهش اشکالات املایی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی- سومین کنفرانس ملی آموزش در دانشگاه شهید رجایی تهران

90

-

دانشگاه شهید رجایی-

اردیبهشت90

36.

پذیرش مقاله: جایگاه فاوادرایجادیادگیری مادام العمرعلوم پایه درآموزش هزاره سوم- همایش ملی فناوری اطلاعات

90

-

دانشگاه جامع علمی- کاربردی ابهر- آذرماه90

37.

پذیرش مقاله(اقدام پژوهی): چگونه توانستیم با اجرای طرح پژواک ، دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اسدآباد را به پژوهشسرای دانش آموزی علاقه مند کنیم ؟

مهر89

خرداد 90

وزارت آموزش و پرورش

            

38.

پذیرش مقاله: مجتمع های آموزشی پلی برای گذر از محدودیتهای نظارتی و کنترلی- همايش سراسري بررسي نقش مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي در تحول بنيادين آموزش و پرورش (مجتمع‌هاي شهري –طرح حيات طيبه)

دی ماه 90

دی ماه 90

وزارت آموزش و پرورش

 

39.

پذیرش مقاله: مجتمع های آموزشی پلی برای گذر از محدودیتهای نظارتی و کنترلی- بررسی تأثیر استفاده از تابلوی هوشمند در آموزش مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی به روش یادگیری مشارکتی- دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال (30 شهریور ماه 1392)

 

آبان ماه 92

آبان ماه 92

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

40.

پذیرش مقاله: مقایسه سطوح هدف‌های آموزشی کاربران نرم افزار آزمايشگاه مجازي شيمي به صورت فردي و مشاركتي بر اساس نظریه بلوم- دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال (30 شهریور ماه 1392)

 

آبان ماه 92

آبان ماه 92

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

41.

پذیرش مقاله: راهبرد آموزشی 7 مرحله ایِ(crdomlaer) برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی- هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي( دی ماه 92)

92

92

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

42.

پذیرش مقاله: راهبرد آموزشی پارادایم حیاتی الگوی آموزشی کمپ در محیط‌های یادگیری الکترونیکی - هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

92

92

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

43.

پذیرش مقاله:   تحلیل الگوهای ارزشیابی آموزش از راه دور و الکترونیکی و ارائه رویکرد تخصصی--هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين كنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي( دی ماه 92)

92

92

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

44.

داور سومین کنفرانس بین المللی"  روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی " مشهد

95

95

دانشگاه تربت حیدریه- دانشگاه فرهنگیان

45.

طرح پژوهشی:

ساماندهی شبکه اجتماعی شهرستان اسداباد با طراحی و کاربندی مدل طراحی آموزشِ تفکر

95

95

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و کمیته توسعه پایدار شهرستان اسدآباد

46.

طرح پژوهشی:

بررسی علل اصلی طلاق در شهرستان اسدآباد و ارائه راهکارهای کاهش آن

95

95

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی و کمیته توسعه پایدار شهرستان اسدآباد

47.

 

 

Educational and Cultural records

(سوابق آموزشی و فرهنگی)

 

Title

Beginning of the project

End of the project

Activity Place

Row

دکتری تکنولوژی آموزشی

91

94

دانشگاه علامه طباطبائی

1.

ثبت ایده در حوزه علوم انسانی در پارک علم و فناوری یزد به شماره ثبت 6470/20 با عنوان:

آموزش مفاهیم یادگیری الکترونیکی در محیطهای تلفیقی به روش هنر پداگوژیک خلاق

اسفند 90

---

پارک علم و فناوری یزد

2.

ثبت مدل در حوزه نسلهای یادگیری الکترونیکی

بهمن 92

---

دانشگاه علامه طباطبایی

3.

مدیر گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی

92

94

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

4.

دبیر شورای دانشگاه

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

5.

عضو هیات رییسه دانشگاه

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

6.

مدیرفرهنگی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

91

ادامه دارد

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

7.

مدیر دانشجویی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

91

93

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

8.

نماینده صندوق رفاه دانشجویی کشور در دانشگاههای استان همدان

91

93

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

9.

مديرعامل فرهنگسراي سيد جمال الدين اسدآبادي

86

94

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

10.

دبیر شورای دانشگاه

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

11.

عضو هیات رییسه دانشگاه

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

12.

قبولی در آزمون زبان MSRT دوره دکتری

92

92

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13.

مدرس كلاسهاي ضمن خدمت استان همدان "فضاي سايبري" و " تولید محتوای الکترونیکی"

87

----

آموزش و پرورش

14.

مدير مسئول ماهنامه هفت گنبد

87

ادامه دارد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

15

راه اندازی کاردانی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی اسدآبادی

88

ادامه دارد

دانشگاه جامع علمی کاربردی

16.

دبیر ساماندهی فضای مجازی شهرستان اسدآباد

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

17.

عضو کارگروه مهندسی فرهنگی شهرستان اسدآباد

94

ادامه دارد

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

18.

مدیر پژوهشسرای دانش آموزی

87

90

آموزش و پرورش

19.

مدیر دبیرستانهای شهرستان اسدآباد

80

87

آموزش و پرورش

20.

دبیر کنگره ملی"سید جمال الدین اسدآبادی"

90

91

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- بنیاد ملی سید جمال الدین اسدآبادی

21.

دبیر کنگره بزرگ" 403 شهید شهرستان اسدآباد"

90

91

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسدآباد

22.

 

86

ادامه دارد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

23.

عضو شوراي فرهنگ و هنر شهرستان اسدآباد

87

ادامه دارد

فرمانداري- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

24.

عضو شورای خبرگان استانداری جهت تدوین سند چشم انداز استان همدان در سال 1404

89

----

استانداری

25.

عضو ستاد پدافند غیر عامل شهرستان اسدآباد

88

91

حراست آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد

26.

عضو کمسیون فناوری اطلاعات عمومی پژوهشگاه استان همدان

88

خرداد89

آموزش و پرورش

27.

عضو معتمدین هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

92

----

وزارت کشور

28.

عضو شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

92

ادامه دارد

وزارت علوم

29.

رییس کمیته بدوی انضباطی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

91

ادامه دارد

وزارت علوم

30.

فرمانده پایگاه بسیج "علوی" اسدآباد

81

86

سپاه پاسداران

31.

عضو گردان عاشورا- گروهان"147"

79

88

سپاه پاسداران

32.

عضو کمیته برنامه ریزی کانون بسیج فرهنگیان

85

89

بسیج فرهنگیان

33.

عضو حلقه صالحین بسیج اساتید دانشگاههای شهرستان اسدآباد

90

ادامه دارد

بسیج اساتید

34.

کارشناس برنامه های تلویزیونی با عناوین:

" هفت اورنگ" و " اینجا همدان است"

89

89

صداو سیما

35.

کارگردان فیلم مستند:

"آخرین منجی"

83

83

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

36.

کارگردان فیلم مستند

"13 شهید کوه قراویز"

85

85

بنیاد شهید و امور ایثارگران

37.

کارگردان فیلم مستند "قله نشینان قله شنام"

87

87

بنیاد شهید و امور ایثارگران

38.

کارشناس برنامه رادیوی " آلاچیق"

89

89

صداو سیما

39.

طراحی و تولید نرم افزار جامع سید جمال الدین اسدآبادی و رو نمایی از آن با دستان معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – آقای محمد زاده

89

89

بنیاد ملی سید جمال الدین اسدآبادی

40.

طرحی و تولید نرم افزار جامع موبایل " وصیتنامه شهدای استان همدان در کنگره 8000 شهید استان همدان"

88

88

فرمانداری- بنیاد شهید

41.

طراحی و تولید نرم افزار مولتی مدیا

" کنگره 403 شهید شهرستان اسدآباد"

91

91

کنگره شهدای اسدآباد

42.

طراحی و تولید نرم افزار جامع :

" پدافند غیر عامل استان همدان"

88

88

استانداری همدان

43.

تولید نرم افزار چند رسانه ای فرهنگی ثبت شده       (12 مورد)

87

91

وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

44.

 

Successes

)موفقیتها)

رتبه اول آموزشی در مقطع دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی

94

94

دانشگاه علامه طباطبائی

1.

پژوهشگر برتر دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع دکتری

93

93

دانشگاه علامه طباطبائی

2.

معلم نمونه کشور و گرفتن جایزه از ریاست محترم جمهور

91

-

وزارت آموزش و پرورش

3.

پژوهشگر برتربسیج کشور

90

-

سازمان بسیج فرهنگیان

4.

جوان نمونه کشور- از سوی وزارت آموزش و پرورش

89

-

وزارت آموزش و پرورش

5.

معلم نمونه شهرستان-استان – بسیج فرهنگیان کشور

88-89

89

آموزش و پرورش

6.

جوان برگزیده استان همدان

89

-

سازمان ملي جوانان

7.

معلم پژوهنده استان همدان( اقدام پژوهی)

90

-

وزارت آموزش و پرورش

8.

فیلمساز برتر جشنواره بین المللی فیلم آخرین منجی

87

 

صدا و سیما- وزارت ارشاد

9.

بسيجي نخبه استان همدان

88

-

سپاه پاسداران

10.

تج